טוען...

תיקייה בחינה במעבדה 5 י"ל

מסמך תשעג 2013 בעיות 1-3 נפוץ

השפעת גורמים שונים על תאי שמרים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשעג 2013 בעיות 4-6 נפוץ

השפעת גורמים שונים על תאי שמרים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשעג 2013 ציוד וחומרים לבחינת מעבדה 5 י"ל נפוץ

בגרות מעבדה 5 יל ציוד וחומרים

מסמך תשעד 2014 בעיות 1-3 נפוץ

תהליכים המתרחשים בפקעת תפוחי אדמה / בשלבים מוקדמים של נביטת זרעים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשעד 2014 בעיות 4-6 נפוץ

פוטוסינתזה וצבענים בצמח שעליו צבעוניים כל השנה

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשעד 2014 ציוד וחומרים לבחינת מעבדה 5 יל נפוץ

בגרות מעבדה 5 יל ציוד וחומרים

pdf תשעה 2015 בעיות 1-3 נפוץ

פעילות האנזים אוריאז במיצוי מזרעי סויה

בגרות מעבדה, שאלונים, 5 י"ל

pdf תשעה 2015 בעיות 4-6 נפוץ

השפעה של גורמים שונים על גבעול מעובה של קולורבי

בגרות מעבדה, שאלונים, 5 י"ל

pdf תשעו 2016 בעיות 1-3 נפוץ

ההשפעה של ריכוזי מלח על תהליכים המתרחשים בנבטי לוביה

בגרות מעבדה 5 יל, נשימה, קטלאז, מיצוי מנבטים

default תשעו 2016 בעיות 1-6 נפוץ

קישור לבחינת המעבדה באתר משרד החינוך

pdf תשעו 2016 בעיות 4-6 נפוץ

תשעו 2016 בעיות 4-6

נושא המעבדה: תהליך הפוטוסינתזה בעלי תרד

בגרות מעבדה 5 יל, תרחיף כלורופלסטים, מיקרוסקופ

pdf תשעו 2016 ציוד וחומרים לבחינה במעבדה 5 יל נפוץ

בגרות מעבדה, 5 י"ל, ציוד וחומרים

pdf תשעז 2017 בעיות 1-6 - שאלונים נפוץ

קישור למאגר הבחינות באתר משרד החינוך

נושא המעבדות: תהליך התסיסה בשמרים מקובעים

 

מסמך תשעח 2018 ציוד וחומרים לבחינה במעבדה נפוץ

תשעח 2018 ציוד וחומרים לבחינה במעבדה

בחינת בגרות במעבדה, ציוד וחומרים

pdf תשפב 2022 בעיה 1 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 1 עברית

פעילות קטלאז מתאי נבטים של עדשים

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 2 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 2 עברית

פעילות קטלאז בשמרים ובשמרים מקובעים

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 3 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 3 עברית

פעילות האנזים קטלאז בקולורבי 

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 4 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 4 עברית

תהליכים ביולוגיים ופירוק אנזימטי בפקעות תפוחי אדמה ובעלים

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל