טוען...

תיקייה הוראות עבודה לפי נושאים -אנזימים

מסמכים

מסמך אינברטאז בשמרים נפוץ

בעיה מתוך בחינת בגרות 1992 - פירוק דו-סוכר לחד-סוכר באמצעות אינברטאז בשמרים.

אינדיקטור, אנזים, התא, חד-סוכר, עבודה במעבדה, רב-סוכר

מסמך אינברטאז בשמרים נפוץ

אהובה משה

מעבדה בנושא האנזים אינברטאז, המזרז את תהליך פירוק הסוכרוז (דו-סוכר) לגלוקוז ופרוקטוז (חד-סוכרים).

אנזים, התא, עבודה במעבדה

מסמך השפעת ph על פעילות האנזים פפסין - תשסה נפוץ

מעבדה לבחינת השפעת pH על פעילות האנזים פפסין.

אנזים, בניית טבלה, התא, עבודה במעבדה, שרטוט גרף

מסמך השפעת ph על פעילות האנזים קטלאז - תשסה נפוץ

אתי יונג

מעבדה לבדיקת פעילות האנזים קטלאז ממקורות שונים, והשפעת pH על פעילותו.

אנזים, בדיקת pH, בניית טבלה, התא, עבודה במעבדה

מסמך השפעת האנזים רנין על קרישת חלב - לתלמיד נפוץ

מבוסס על בחינת הבגרות במעבדה, תשס"א

מעבדה עם נתונים לניתוח בנושא השפעת יונים שונים וטמפרטורה על פעילות האנזים רנין בתהליך קרישת החלב.

אנזים, הזנה, טבלה, התא, עבודה במעבדה, קרישת חלב

מסמך השפעת הריכוז של מיצוי מתאי גזר על קצב הפירוק של מי חמצן - תשסח נפוץ

מעבדה מתוך בחינת בגרות - בדיקת פירוק מי חמצן על ידי מיצוי מתאי גזר.

אנזים, התא, טבלה, עבודה במעבדה

pdf השפעת חימום מוקדם של האנזים רנין על קרישת חלב - תשסב נפוץ

בעיה מתוך בחינת בגרות - השפעת חימום על האנזים רנין על קרישת חלב.

אנזים, התא, טמפרטורה, מילוי טבלה, עבודה במעבדה, שרטוט גרף

מסמך השפעת טמפרטורה על פעילות קטלאז ממקורות שונים - תשסה נפוץ

אילנה אדר

ניתוח נתוני מעבדה בה נבחנה השפעת טמפרטורה על פעילות קטלאז מתרביות חיידקים שונות.

אנזים, התא, עבודה במעבדה, תרבית

pdf השפעת יוני אוקסלט ויוני סידן על פעילות האנזים רנין בתהליך קרישת חלב - תשסב נפוץ

בעיה מתוך בחינת בגרות - השפעת יונים שונים על פעילות האנזים רנין בתהליך קרישת החלב.

אנזים, השלמת טבלה, התא, עבודה במעבדה, קרישת חלב

מסמך השפעת מיצוי טרי ומיצוי מורתח של נבטי לוביה על פירוק מי חמצן - תשסח נפוץ

מעבדה מתוך בחינת בגרות - בחינת השפעת מיצוי טרי ומיצוי מורתח של נבטי לוביה, ושל מיצוי אורז, על פירוק מי חמצן.

אירובי, אנאירובי, אנזים, גרף, התא, עבודה במעבדה, excel

מסמך השפעת ריכוז עמילז על שיעור פירוק עמילן נפוץ

מעבדה לבדיקת השפעת ריכוז עמילז על שיעור פירוק עמילן.

אנזים, עבודה במעבדה, עמילן, פירוק

מסמך פירוק סוכרוז והדמיה של תהליך ספיגה במערכת העיכול - תשסז נפוץ

דבורה שפירא

פירוק דו-סוכר לחד-סוכר על ידי אינברטאז, והדמיה של תהליך הספיגה במערכת העיכול.

אנזים, התא, עבודה במעבדה

מסמך פעולת האנזים רנין - תשסא נפוץ

רוני זהר

מעבדה להכרת פעילות האנזים רנין בקרישת חלב.

אנזים, בקרה, השוואה, התא, עבודה במעבדה, pH

מסמך פעילות אינברטאז בנבטי תירס - לתלמיד נפוץ

מבוסס על בחינת המעבדה תשס"ו

מעבדה עם תוצאות לניתוח לבדיקת פעילות האנזים אינברטאז משורשונים של נבטי תירס ובחינת השפעת רמת חומציות על הפעילות.

אינדיקטור, אנזים, דו-סוכר, הידרוליזה, התא, חד-סוכר, טבלה, עבודה במעבדה, pH

מסמך פעילות אנזימתית של קטלאז - תשסה נפוץ

יהודית שילה

מעבדה מעובדת לביודע, בה נבחנת פעילות קטלאז ממיצוי פלפל.

אנזים, גרף, השערה, התא, עבודה במעבדה, סובסטרט

מסמך פעילות האנזים דהידרוגנאז - תשסא נפוץ

יוחאי ברק

פעילות האנזים דהידרוגנאז מרקמת שריר.

אינדיקטור, אנזים, התא, מעגל קרבס, עבודה במעבדה

מסמך פעילות האנזים קטלאז בפלפל אדום - לתלמיד נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות מעבדה תשס"ז

מעבדה עם תוצאות לניתוח לבדיקת פעילות האנזים קטלאז, באמצעות בחינת פירוק מי חמצן, בתאי פלפל אדום.

אנזים, גרף, התא, טבלה, מיצוי, מיקרוסקופ, עבודה במעבדה

מסמך פעילות האנזים קטלאז בשורש גזר ובפקעת תפוח אדמה - תשסה נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות מעבדה תשסה

מעבדה בה מתבצעת השוואת עוצמת פעילות האנזים קטלאז בחלקים הנאכלים של גזר ותפוח-אדמה.

אנזים, השוואה, סובסטרט, עבודה במעבדה

מסמך קביעת ph אופטימלי לפעילות טריפסין - תשסז נפוץ

ולי שטיינהרט

מעבדה לקביעת pH אופטימלי לפעילות טריפסין.

אנזים, גרף, התא, טבלה, עבודה במעבדה