• הקשר הביולוגי ושאלות עמ"ר - סופר מדוזה (2018)

  על היכולת הביוטכנולוגית לערוך גנים ולבצע שינויים מכוונים ב DNA של תא או אורגניזם. הקטע מלווה בשאלות ביניהן שתי שאלות עמ"ר . מצורף מדריך למורה ותשובון. התא, הנדסה גנטית, גוף האדם בדגש הומאוסטזיס, דף עבודה, ג'ושוע זיינר ( (Josiah Zaynerעריכת ,DNA קריספר (CRISPR), מוסר, עומר, עמר יום ה DNA הבינלאומי ‫הקשר הביולוגי ‪ ‬שאלות עמ"ר ועוד‪...‬‬ ‫יוסי לבנון‪ ,‬ד"ר מאשה צאושו‪ ,‬המרכז הארצי למורי ביולוגיה ומורי מדעי הסביבה‬ ‫‪ .7‬סופר מדוזה‬ ‫אתה רוצה להיות סופרמן בעל שרירים מנופחים? אתה רוצה להפסיק את...

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-העמקה/בקרה-על-ביטוי-גנים-והנדסה-גנטית/דפי-עבודה-20/4133-הקשר-הביולוגי-ושאלות-עמ-ר-סופר-מדוזה
 • הקשר הביולוגי ושאלות עמ"ר - סופר מדוזה (2018)  

  על היכולת הביוטכנולוגית לערוך גנים ולבצע שינויים מכוונים ב DNA של תא או אורגניזם. הקטע מלווה בשאלות ביניהן שתי שאלות עמ"ר . מצורף מדריך למורה ותשובון. התא, הנדסה גנטית, גוף האדם בדגש הומאוסטזיס, דף עבודה, ג'ושוע זיינר ( (Josiah Zaynerעריכת ,DNA קריספר (CRISPR), מוסר, עומר, עמר יום ה DNA הבינלאומי ‫הקשר הביולוגי ‪ ‬שאלות עמ"ר ועוד‪...‬‬ ‫יוסי לבנון‪ ,‬ד"ר מאשה צאושו‪ ,‬המרכז הארצי למורי ביולוגיה ומורי מדעי הסביבה‬ ‫‪ .7‬סופר מדוזה‬ ‫אתה רוצה להיות סופרמן בעל שרירים מנופחים? אתה רוצה להפסיק את...

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-ליבה/גוף-האדם-בדגש-הומאוסטאזיס/דפי-עבודה-23/4132-הקשר-הביולוגי-ושאלות-עמ-ר-סופר-מדוזה-%20-1
 • הקשר הביולוגי ושאלות עמ"ר - סופר מדוזה  

  היכולת הביוטכנולוגית לערוך גנים ולבצע שינויים מכוונים ב DNA של תא או אורגניזם. הקטע מלווה בשאלות ביניהן שתי שאלות עמ"ר . מצורף מדריך למורה ותשובון. התא, הנדסה גנטית, גוף האדם בדגש הומאוסטזיס, דף עבודה, ג'ושוע זיינר ( (Josiah Zayner), עריכת ,DNA קריספר (CRISPR), מוסר, עומר, עמר יום ה DNA הבינלאומי ‫הקשר הביולוגי ‪ ‬שאלות עמ"ר ועוד‪...‬‬ ‫יוסי לבנון‪ ,‬ד"ר מאשה צאושו‪ ,‬המרכז הארצי למורי ביולוגיה ומורי מדעי הסביבה‬ ‫‪ .7‬סופר מדוזה‬ ‫אתה רוצה להיות סופרמן בעל שרירים מנופחים? אתה רוצה להפסיק את...

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-ליבה/התא-מבנה-ופעילות/דפי-עבודה-24/4131-הקשר-הביולוגי-ושאלות-עמ-ר-סופר-מדוזה-%20
 • מהפיכת קריספר - מערך שעור (2016)

  דמוקרטיה ועסקים, המתעוררות מהיכולת לערוך דנ"א בקלות ובזול; לעורר את הסקרנות וההתלהבות של התלמידים בנוגע לביולוגיה בכלל ולגנטיקה בפרט. השיעור משלבדיון טיעוני, וביולוגיה למעורבות אזרחית דמוקרטית. עזרים לשיעור: 1.מצגת 2. עלון חדשות בנושא מהפיכת קריספר 3. רקע מדעי למורה 4. דיון טיעוני על אתיקה הנדסה גנטית, מערך שעור, דנ"א, כרומוזום, גנום, וירוס, חיידק, לוקוס, נוקלאז, דנ"א רנ"א משלים, גדיל, דנ"א ויראלי

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-העמקה/בקרה-על-ביטוי-גנים-והנדסה-גנטית/רצפי-הוראה-ומערכי-שיעור-19/3491-עריכה-וערכים-מערך-שעור-בנושא-מהפיכת-קריספר-2016
 • מהפיכת קריספר - סקירה מדעית בנושא קריספר (2016)

  ד"ר גילמור קשת

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-העמקה/בקרה-על-ביטוי-גנים-והנדסה-גנטית/רצפי-הוראה-ומערכי-שיעור-19/3493-עריכה-וערכים-סקירה-מדעית-בנושא-קריספר-2016
 • מהפיכת קריספר - עריכה וערכים. עלון לתלמיד (2016)

  ד"ר גילמור קשת

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-העמקה/בקרה-על-ביטוי-גנים-והנדסה-גנטית/רצפי-הוראה-ומערכי-שיעור-19/3494-מהפיכת-קריספר-עלון-מידע-לתלמיד-2016
 • מהפיכת קריספר - מצגת שעור (2016)

  ד"ר גילמור קשת

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-העמקה/בקרה-על-ביטוי-גנים-והנדסה-גנטית/רצפי-הוראה-ומערכי-שיעור-19/3492-עריכה-וערכים-מצגת-שעור-בנושא-מהפיכת-קריספר-2016
 • הוראה מבדלת (2016)

  אותו. התכנון דורש זמן, אבל הוראה מבדלת נחשבת לפי המחקר והפרקטיקה לכזו השואפת לתת מענה לצורכי כל התלמידים. בסדנה התנסו המשתתפים בדרכי הוראה מבדלת ודנו בשאלות העולות לגבי פרקטיקת הוראה זו. אסטרטגיות הוראה, כנס, שונות תלמידים בכתה, הנדסה גנטית, קריספר עוד על הוראה מבדלת בבלוג ובסרטון באתר "במוזה" של ד"ר גילמור קשת

  https://www.bioteach.org.il/מפעילויות-המרכז/עלון-מורי-הביולוגיה/חומרים-מהשתלמות-המרכז-הקודמות/חומרים-מהשתלמות-הקיץ-תשע-ו/סדנאות-ממורה-למורה-תשע-ו/3226-הוראה-מבדלת-2016
 • pdf הַילכו דרווין ולמארק יחדיו? (2015)

  עקרונות דומים לתאוריית ההתפתחות של למארק. האם ייתכן שאבולוציה היא דרוויניסטית ולמארקיסטית? במאמר תקראו על המאפיינים של מנגנון התפתחות המינים שהציג למארק, מעבר גנים אופקי, מוטגנזה כתוצאה מעקה, ופתרון הסתירה בין דרווין ולמארק. בנוסף תקראו על מערכת קריספר שהתגלתה בחיידקים להגנה בפני בקטריופאגים, ואשר פועלת על פי עקרונות למארק

  https://www.bioteach.org.il/על-הוראת-הביולוגיה/היסטוריה-ופילוסופיה-של-הביולוגיה/3175-pdf%20-הַילכו-דרווין-ולמארק-יחדיו-2015
 • הַילכו דרווין ולמארק יחדיו? (2015)

  עקרונות דומים לתאוריית ההתפתחות של למארק. האם ייתכן שאבולוציה היא דרוויניסטית ולמארקיסטית? במאמר תקראו על המאפיינים של מנגנון התפתחות המינים שהציג למארק, מעבר גנים אופקי, מוטגנזה כתוצאה מעקה, ופתרון הסתירה בין דרווין ולמארק. בנוסף תקראו על מערכת קריספר שהתגלתה בחיידקים להגנה בפני בקטריופאגים, ואשר פועלת על פי עקרונות למארק

  https://www.bioteach.org.il/מפעילויות-המרכז/עלון-המורים-לביולוגיה-ולמדעי-הסביבה/עלון-190-2015/1267-הַילכו-דרווין-ולמארק-יחדיו
 • הוראה מבדלת - CRISPR

  ד"ר גילמור קשת בסדנה בכנס מורי ביולוגיה, תשע"ו הסדנה עסקה במענה לשונות תלמידים בכיתה, כשההדגמה הייתה על שעור הנדסה גנטית עם Cas CRISPR. בסקר שביצע אגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה במשרד החינוך הסתבר כי חלק גדול מבתי הספר רואים במתן מענה מיטבי לשונות בין התלמידים אתגר מרכזי בתכנית העבודה הבית ספרית. רמת ההטרוגניות הגבוהה בכיתות בישראל מתבטאת בכך שבכיתה 12 אחת יושבים ילדים בעלי צירופים שונים של אישיות, תחומי עניין, העדפות למידה וידע מוקדם לגבי תחום הדעת. המענה לשונות יכול להינתן ברמת ניהול הכיתה,...

  https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני/נושאי-העמקה/בקרה-על-ביטוי-גנים-והנדסה-גנטית/רצפי-הוראה-ומערכי-שיעור-19/3486-הוראה-מבדלת-crispr

תוצאות 1 - 11 מתוך 11