טוען...

תיקייה בחינה במעבדה 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 5 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 5 עברית

פוטוסינתזה בעלעלי סלרי (כרפס)

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 6 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 6 עברית

פוטוסינתזה בעלי סלק 

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

מסמך תשפב 2022 מעבדת בגרות בביולוגיה ציוד וחומרים נפוץ

בגרות מעבדה בביולוגיה תשפב (2022) 

כלים וחומרים

בעיות 1-6

default العربية תשעו 2016 בעיות 1-6 נפוץ

קישור לבחינת המעבדה באתר משרד החינוך

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 1 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 1 ערבית

פעילות קטלאז מתאי נבטים של עדשים

في هذه المسألة ستتعرّ فون على نشاط اإلنزيم كتالز من خاليا نباتات مختلفة.

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 2 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 2 ערבית

פעילות קטלאז בשמרים ושמרים מקובעים באגר

القسم األوّ ل - التعرُّ ف على طريقة لفحص عمليّة تحلُّل ماء األوكسجين

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 3 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 3 ערבית

פעילות האנזים קטלאז בקולורבי 

التعرُّ ف على طريقة لفحص عمليّة تحلُّل ماء األوكسجين

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל 

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 4 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 4 ערבית

תהליכים ביולוגיים ופירוק אנזימטי בפקעות תפוחי אדמה ובעלים

فحص وجود نشا في مهروس وفي راشح من البطاطا

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 5 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 5 ערבית

פוטוסינתזה בעלי סלרי (כרפס)

 

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 6 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 6 ערבית

פוטוסינתזה בעלי סלק

בגרות מעבדה 5 י"ל

pdf العربية תשסד 2004 בעיות 1-6 שלב א נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסד 2004 בעיות 1-6 שלב ב נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסה 2005 בעיות 1-6 שלב א נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסה 2005 בעיות 1-6 שלב ב נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסו 2006 בעיות 1-6 שלב א נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסו 2006 בעיות 1-6 שלב ב נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסז 2007 בעיות 1-6 נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשעא 2011 בעיה 1 נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשעג 2013 בעיות 1-6 נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשעד 2014 בעיות 1-6 נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית