טוען...

תיקייה בחינה במעבדה 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 3 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 3 עברית

פעילות האנזים קטלאז בקולורבי 

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 4 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 4 עברית

תהליכים ביולוגיים ופירוק אנזימטי בפקעות תפוחי אדמה ובעלים

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 5 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 5 עברית

פוטוסינתזה בעלעלי סלרי (כרפס)

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf תשפב 2022 בעיה 6 עברית נפוץ

תשפב 2022 בעיה 6 עברית

פוטוסינתזה בעלי סלק 

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

מסמך תשפב 2022 מעבדת בגרות בביולוגיה ציוד וחומרים נפוץ

בגרות מעבדה בביולוגיה תשפב (2022) 

כלים וחומרים

בעיות 1-6

pdf תשפג 2023 דפי תשובות לבעיות 1-6 נפוץ

נושאי המעבדות:

בדיקה של הימצאות חלבונים בתסנין מזרעי סויה ובתסנין מורתח ומדידה של כמות חומצה בתמיסה (טיטרציה).

pdf תשפג 2023 חומרים וציוד לבחינה במעבדה נפוץ

בגרות מעבדה בביולוגיה תשפג (2023) 

כלים וחומרים

בעיות 1-6

default العربية תשעו 2016 בעיות 1-6 נפוץ

קישור לבחינת המעבדה באתר משרד החינוך

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 1 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 1 ערבית

פעילות קטלאז מתאי נבטים של עדשים

في هذه المسألة ستتعرّ فون على نشاط اإلنزيم كتالز من خاليا نباتات مختلفة.

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 2 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 2 ערבית

פעילות קטלאז בשמרים ושמרים מקובעים באגר

القسم األوّ ل - التعرُّ ف على طريقة لفحص عمليّة تحلُّل ماء األوكسجين

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 3 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 3 ערבית

פעילות האנזים קטלאז בקולורבי 

التعرُّ ف على طريقة لفحص عمليّة تحلُّل ماء األوكسجين

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל 

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 4 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 4 ערבית

תהליכים ביולוגיים ופירוק אנזימטי בפקעות תפוחי אדמה ובעלים

فحص وجود نشا في مهروس وفي راشح من البطاطا

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 5 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 5 ערבית

פוטוסינתזה בעלי סלרי (כרפס)

 

בגרות מעבדה שאלון 5 י"ל

pdf العربية תשפב 2022 בעיה 6 ערבית נפוץ

العربية  תשפב 2022 בעיה 6 ערבית

פוטוסינתזה בעלי סלק

בגרות מעבדה 5 י"ל

pdf العربية תשסד 2004 בעיות 1-6 שלב א נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסד 2004 בעיות 1-6 שלב ב נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסה 2005 בעיות 1-6 שלב א נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסה 2005 בעיות 1-6 שלב ב נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסו 2006 בעיות 1-6 שלב א נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית

pdf العربية תשסו 2006 בעיות 1-6 שלב ב נפוץ

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, ערבית