טוען...

תיקייה ביודע - גיליונות הערכה

spreadsheet גליון להערכת עבודת החקר - תשעד נפוץ

גליון להערכת עבודת החקר - תשעד

spreadsheet גליון לריכוז ציונים כיתתי נפוץ

גליון לריכוז ציונים כיתתי

spreadsheet הערכת דף אישי - גיליון לריכוז ציונים כתתי נפוץ

הערכת דף אישי - גיליון לריכוז ציונים כתתי

מסמך קובץ להערכת הדף האישי נפוץ

קובץ להערכת הדף האישי

spreadsheet ריכוז ציונים כיתתי נפוץ

ריכוז ציונים כיתתי