הזמנה להשתלמות ולסדרת שידורים בנושא עדכון ידע מדעי בביולוגיה - סוגיות אקלים, סביבה ומגוון מינים במאה ה- 21

 

למורות ולמורים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם להשתלמות בת 30 שעות ללא ציון, במתווה עוז לתמורה, להעשרת הידע המדעי בביולוגיה. בהשתלמות זו תוכלו לשמוע ממיטב המרצים והחוקרים בביולוגיה על מחקרים בחזית המדע, ועל החידושים המדעיים בתחום. נושא ההשתלמות הוא "סוגיות אקלים סביבה ומגוון מינים במאה ה-21". ההשתלמות הינה מתוקשבת, ותכלול 8 מפגשים סינכרוניים (16 שעות). כל מפגש ילווה במטלה קצרה, אשר תחשב כשעה א-סינכרונית (8 שעות). פירוט נושאי ההרצאה והמרצים מופיע בפורטל עובדי הוראה, בדף אקדמיה ברשת. מפגש אחרון אשר תוכנן להיות פנים אל פנים (6 שעות) יהיה כנס מורי הביולוגיה המתוקשב ב-25 ליוני.

ההרשמה להשתלמות הסתיימה, אך מורי הביולוגיה מוזמנים לסדרת ההרצאות באמצעות קישורים אשר ישלחו ברשימת התפוצה של מורי הביולוגיה

 

בברכה, 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -  מנהל המרכז הארצי  

המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה