טוען...

תיקייה פיצוח שאלות פתוחות

מסמך ארגז כלים לטיפול בקשיים נפוצים להתמודדות עם משימות מדעיות (2018)

יהבית לוריא, ד"ר יעל שוורץ, ד"ר ליאורה ביאלר, ד"ר יונית חביב

ארגז כלים עשיר בו תמצאו פירוט של קשיים נפוצים כפי שזוהו בתשובות תלמידים, הצעות של דרכי התמודדות והפניות (קישורים) לכלי עזר להבנייה ולתיווך לתלמידים,

אסטרטגיות הוראה, פיצוח שאלות, מיומנויות למידה

מסמך דף עזר 1 – פיצוח שאלות או: כיצד להבין שאלות (2013)

צוות המרכז הארצי למורי ביולוגיה בירושלים, מתוך תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

כשאנו מתבקשים להשיב על שאלות, עלינו להבין בדיוק מה מבקשים מאתנו.
לשם כך יש לזהות את החלקים המרכיבים את השאלה: מילות שאלה כמו גם מילות הוראה ולהבחין במשמעויות השונות של מילים אלה.

פיצוח שאלות, מיומנויות / אסטרטגיות למידה / הוראה, 

 

מסמך דף עזר 2 - הפקת מידע בפעילות טרום קריאה (2013)

צוות המרכז הארצי למורי ביולוגיה בירושלים, מתוך תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

פעילות הטרום קריאה נועדה לסייע לקורא להפיק מהרובד הגלוי של הטקסט את המירב ולהביאו לקריאה מתוכננת ויעילה של הטקסט השלם. פעילות זאת נעשית תוך כדי סקירה מהירה אך שיטתית של חלקי הטקסט השונים.

פיצוח שאלות, מיומנויות / אסטרטגיות למידה / הוראה, 

מסמך דף עזר 3 - המרה של טקסט מילולי לתרשים זרימה (2013)

צוות המרכז הארצי למורי ביולוגיה בירושלים, מתוך תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

לעיתים הטקסט המדעי המילולי הוא קשה ומורכב. עיבוד מחדש של המידע בקטע יכול לסייע להבנתו ולהביא ללמידה משמעותית.
תרשים זרימה הוא דרך לעיבוד מחדש של מידע ומתאים למשל לתיאור תהליך רב שלבי או לתיאור מהלך של מחקר.

פיצוח שאלות, מיומנויות / אסטרטגיות למידה / הוראה,

מסמך דף עזר 4 - הפקת מידע מגרפים, טבלאות ותרשימים פשוטים (2013)

צוות המרכז הארצי למורי ביולוגיה בירושלים, מתוך תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

דף עזר העוסק בהנחיות להפקת מידע מגרפים ומטבלאות פשוטים - מה ניתן ללמוד מקריאת הכותרת הראשית, מקריאת שמות הצירים (בגרף) או משמות העמודות והשורות (בטבלאות).

פיצוח שאלות, מיומנויות / אסטרטגיות למידה / הוראה,

מסמך דף עזר 5 - הפקת מידע מטבלאות ומגרפים מורכבים (2013)

צוות המרכז הארצי למורי ביולוגיה בירושלים, מתוך תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

דף עזר העוסק בניתוח מידע מגרפים ומטבלאות מורכבים, כולל השוואת נתונים. 

פיצוח שאלות, מיומנויות / אסטרטגיות למידה / הוראה, השוואה

מסמך דף עזר 6 - המרת תיאור מילולי של מחקר לתבנית סכמטית של ניסוי מדעי (2013)

צוות המרכז הארצי למורי ביולוגיה בירושלים, מתוך תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

כאשר הטקסט המדעי מתאר ניסוי על כל מאפייניו נוח "להכניסו לתבנית" מוכרת וקבועה. תבנית כזאת אנו מכנים מארגן חשיבה גרפי. בתבנית זו ניתן להשתמש גם כאשר נדרשים לתכנן ניסוי.

פיצוח שאלות, מיומנויות / אסטרטגיות למידה / הוראה, מיומנויות חקר

מסמך התמודדות עם טקסטים ופיצוח שאלות פתוחות (2019)

אורה בר, מט"ח, באדיבות ד"ר דפנה רביב, מטח

המצגת עוסקת במיומנויות של התמודדות עם פיצוח שאלות פתוחות וסגורות. הדוגמאות מתחום הביולוגיה.

אסטרטגיות הוראה>פיצוח שאלות פתוחות , ניתוח שאלה, כתיבת תשובה, תבניות שגיאה, טיפים, שרשור נסיבתי, 

pdf שבעה בעקבות אחד - אסטרטגיה לפיצוח שאלות פתוחות בביולוגיה (2018)

דבי סומך

מצגת המציגה שבעה שלבים לפיצוח שאלות פתוחות בביולוגיה ומתן תשובה מלאה