שנה טובה
Previous Next Play Pause
שנה טובה

במעבדות בלמונטה מוצע מגוון מעבדות לכיתות ט' עד יב', המאפשרות למורים להמחיש חלקים מתוכנית הלימודים שאינם ניתנים להמחשה במעבדות בית הספר ולהעניק לתלמידים חוויה חיובית של עיסוק במדע בכלל ובביולוגיה בפרט.

באתר ישנו מגוון ומספר רב של פעילויות לתלמידי החטיבה העליונה ממויינות בהתאם לנושאי הלימוד בביולוגיה לתלמידי החטיבה העליונה. ניתן למצוא באתר פרוטוקולים של מגוון המעבדות.

מרכז מעבדות בלמונטה באוניברסיטה העברית