טוען...

תיקייה אקולוגיה - מאמרים וכתבות

default שימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות - סיכום המיזם הארצי (2014) נפוץ

חוברת לסיכום השנה השביעית למיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות.

אקולוגיה, הדברה ביולוגית, הדברה כימית, חקלאות, מאמרים וכתבות

default שימוש בתנשמות כמדבירים ביולוגיים בחקלאות (2015) נפוץ

צפריר רינת

כתבה מתוך עיתון הארץ המציגה שימוש בתנשמות לצורך הדברה ביולוגית של מכרסמים בחקלאות.

אקולוגיה, הדברה ביולוגית, הדברה כימית, חקלאות, מאמרים וכתבות, מכרסמים, תנשמות

pdf שמורות טבע ימיות, גדולות ומפוקחות - הדרך היחידה להבטחת עתידו של 'הנכס-הלאומי-הכחול' שלחופינו נפוץ

רשות הטבע והגנים, חטיבת קהל וקהילה

מדוע ישראל זקוקה לשמורות טבע ימיות? מה הים התיכון מספק לנו ומה מאיים עליו? מה הם בתי-גידול ימיים ומדוע הם כה חשובים? מה קורה שם מתחת לפני המים? ולמה כל הסיפור הימי הזה צריך לעניין את הציבור הישראלי? - על כל אלה במאמר זה.

ראו גם הסרטון: ים של חיים בים התיכון

אקולוגיה, כתבות ומאמרים, בית גידול ימי, סביבות חיים, מצע גידול חולי, סלעי

pdf العربية בשביל הכרישים: לפגוש את טורפי העל מול חופי חדרה (2018) נפוץ

אגף ההסברה של רשות הטבע והגנים

מדִי חורף נחשפים מטיילֹים בשפך נחלֹ חדִרה לתופעה ייחודִית בקֱנה מידִה עולֹמי:
כרישים מתקֱבצים בסמוך לֹמוצא הימי שלֹ תחנת הכוח "אורות רבין", במקֱום שבו נפלֹטים לֹים עודִפי המים החמים שלֹ התחנה.
בישראלֹ כרישים הם ערך טבע מוגן וחשיבותם רבה בשמירה עלֹ מערכות אקֱולֹוגיות ימיות.
היחידה הימית של הרשות יזמה ולקחה על עצמה, מתוך הצורך לֹהגן עלֹ הכרישים המגיעים מדִי חורף אלֹ חופי חדִרה, לֹהפעילֹ בבטיחות את אתר התצפית הייחודִי עבור המבקֱרים וכן לֹהבטיח שהכרישים יחזרו לֹכאן גם בעתידִ. זוהי תכנית "עיר עם סנפיר", בחסות גופים רבים.
מדריכי ומתנדבי תחנת הסברה לכרישים יספרו לציבור עלֹ עולֹמם שלֹ הכרישים ויכוונו אותם אלֹ נקֱודִת התצפית הנוחה ביותר, לֹפי תנאי המקֱום ומזג האוויר.

מסמך العربية החקלאות כמעורבות האדם בטבע (2007) נפוץ

נג'את זועבי

אקולוגיה, מאמרים וכתבות

מסמך العربية לוחמה ביולוגית (2007) נפוץ

כמאל חמאדה, יאסמין חטיב, סעיד חטיב

אקולוגיה, מאמרים וכתבות