טוען...

תיקייה על העבודה וההוראה במעבדה

מסמך סודות הבקרה (2004) נפוץ

אורה הירש, שרה ורטהיימר

הבנת הצורך בתכנון בקרות לניסוי ובביצוען וכן האופן בו יש להשתמש בתוצאות בקרה מסוימת מהווים קושי משמעותי לתלמידים רבים. במאמר זה מוצגת התייחסות לסוגים אחדים של בקרות, סיבות אפשריות לקשיי התלמידים והצעות לפעילויות העשויות לשפר את ההבנה.

בקרה, מיומנות חקר, עלון 169

pdf סטיית תקן - הסבר המונח, דרכי חישוב והצגה גרפית (2017) נפוץ

מירב ברילנט
הסבר מפורט למונח, לדרכי החישוב וההצגה הגרפית של גרף רציף קווי, גרף רציף פיזור, גרף עמודות.
מעשי, מעבדה, על ההוראה במעבדה, נוסחאות חישוב, אקסל

מסמך סרט וחוברת הדרכה לעבודה במעבדת מיקרוביולוגיה (2012) נפוץ

 כתיבה-ד"ר מיכל מנדלוביץ, קריינות-סיגל שפירא, יעוץ ועריכה - אורה הירש, ד"ר אסתר שדלצקי, רחל נוסינוביץ, אילנה אדר. הכנת המעבדה-מיכל  יעקובי

סרט וחוברת המיועדים למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך תלמידים לעבודה עם מיקרואורגניזמים. (פרויקט של מנהלת מל"מ והפיקוח על הוראת הביולגיה. ביצוע על ידי המרכז הארצי למורי הביולוגיה בשיתוף מט"ח.) 

מיקרואורגניזמים, מעבדה, סרט, כללי בטיחות, עיקור כלים ותמיסות (סטריליזציה), מצעי מזון, גידול חיידקים, זריעת חיידקים, הערכת מספר חיידקים בתרבית,מיהולים, הפקות המרכז הארצי.

 

מסמך لعربية מצגת מסכמת לקראת בחינת הבגרות במעבדה (2018) נפוץ

لعربية  מצגת מסכמת לקראת בחינת הבגרות במעבדה (2018)

שאדיה עואודה, למיס איוב
המצגת כוללת הצגת מיומנויות החקר המופיעות בבחינת הבגרות במעבדה, התייחסות מפורטת לכל מיומנות, הצגת תשובות שגויות של תלמידים בהקשר לכל מיומנות. 
המיומנויות אליהן מתייחסת המצגת: ניסוח השערה, הצגת נתונים בטבלה ובגרף, בקרה בניסוי וגורמים קבועים- זיהוי והבנת החשיבות במערך הניסוי.

.