טוען...

תיקייה על העבודה וההוראה במעבדה

מסמך !!! הוראות בטיחות ומגבלות בעבודה המעשית בביולוגיה (2018) נפוץ

!!!  הוראות בטיחות ומגבלות בעבודה המעשית בביולוגיה (2018)

הפיקוח על הוראת הביולוגיה

במסמך תמצאו את ריכוז כל ריכוז הוראות הבטיחות והמגבלות בחלק המעשי של הוראת הביולוגיה, מחולקים לפי נושאים.

 

 

מסמך !!! הנחיות זמניות לשמירה על בטיחות בעבודה במעבדה לביולוגיה – תשע"ט . (10.2018) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה

מסמך זה לא נועד להחליף את ההנחיות לשמירה על הבטיחות בעבודה במעבדה בבתי ספר מתפרסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, אלא להוסיף, להבהיר ולחדד נושאים שנוגעים באופן ייחודי למקצוע ביולוגיה, כגון הבהרות הקשורות לביצוע ניסויים במסגרת תכנית ביוחקר. המסמך נכתב גם בשל עליית המודעות בכל הנוגע לשמירה על כללי זהירות בעבודה במעבדה וגם לאור מקרים מצערים שקרו ודווח עליהם לאחרונה בתקשורת

במסמך פרט למידע כללי יש מידע על הנושאים האלה: הנחיות כלליות הקשורות לבטיחות בעבודה במעבדה; הנחיות כלליות לעבודה עם מיקרואורגניזמים (חיידקים ופטריות); הנחיות לעבודה עם מיקרואורגניזמים – למורה וללבורנט; הנחיות לעבודה עם מיקרואורגניזמים - לתלמיד; הנחיות לעבודה עם צמחים הנחיות לעבודה עם בעלי חיים ועם פטריות; הנחיות לעבודה עם גורמים פתוגניים בצמחים (כגון פטריות רב תאיות, כנימות). 

מסמך איך נבחר גרף? - שיר (2019) נפוץ

מוריה מור
דרך מקורית להזכיר לתלמידים איך בוחרים גרף
אסטרטגיות הוראה>הוראה / הערכה חלופית ; החלקק המעשי >מעבדה> על ההוראה וההערכה במעבדה

מסמך גורמים שמשפיעים על פעילות אנזים - מערך ללמידה פעילה (2019) נפוץ

ד"ר קרין הלוי טוביאס
מערך שיעור ללמידה פעילה אודות פעילות אנזימים. השעור מסתייע בהדמיה בעזרת קוביות לגו, ובסימולציות מאתר מטח.
במערך השעור ניתן דגש לדרך נכונה של תאור תוצאות.
התא-מבנה ופעילות>דפי עבודה, מעבדה>על ההוראה והעבודה במעבדה, גורם מגביל, השפעת טמפרטורה, PH,

מסמך דף חזרה לבחינת המעבדה (2017) נפוץ

אסתר כהן

תרגול מיומנויות חקר המבוסס על תאורי ניסויים, חלקם מבחינות הבגרות במעבדה.

מסמך דף חזרה למושגי יסוד במחקר מדעי ומיהולים (2015) נפוץ

איילת גולדשטיין

דף עבודה לתלמיד ובו שאלות ברוח השאלות המופיעות בבחינות הבגרות במעבדה, לחזרה על מושגי יסוד בחקר מדעי ועל מיהולים.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך דף חזרה לתרגול בניית גרפים (2015) נפוץ

איילת גולדשטיין

דף עבודה לתלמיד ובו 6 תרגילים עם נתונים הלקוחים מבחינות בגרות במעבדה, לתרגול המיומנות של בניית גרפים.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך דף חזרה לתרגול חישוב מיהולים נפוץ

איילת גולדשטיין

לקט שאלות מבחינות בגרות העוסקות במיהולים.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך דף חזרה לתרגול מיומנויות ניסוי נפוץ

איילת גולדשטיין

קובץ שאלות המבוססות על תאור ניסויים ועוסקות במיומנויות ניסוי וניתוח תוצאות.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך דף חזרה לתרגול תכנון ניסוי נפוץ

איילת גולדשטיין

דף עבודה לתלמיד המבוסס על ניסויי מעבדה ונועד לתרגול המיומנות - תכנון ניסוי.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך הוראות לכתיבה בבחינת המעבדה נפוץ

אילנה אדר

המלצות לדרך זהירה ויסודית בקריאת הוראות הניסוי במעבדה (בעיקר בעת בחינה, אבל גם כדרך למידה), התייחסות לקטעי המידע בשאלון והנחיות לכתיבת התשובות, בניית טבלאות ושרטוט גרפים.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך הכנה למיומנויות מעבדה נפוץ

נורית שושני

הכנה לקראת בחינת בגרות במעבדה,תוך לימוד מטעויות המוצגות כדוגמאות.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה, השערה, בקרב, שאלת חקר, גורמים קבועים, בקרה, תיאור תוצאות / גרף, 2 משתנים בלתי תלויים, הכללות, ביסוס מסקנות.

מסמך הנחיות לעבודה עם גליון אקסל 2007 לבחינת המעבדה נפוץ

הנחיות לעבודה עם גליון אקסל 2007 לבחינת המעבדה

מדריך מקוצר להפעלת פעולות בסיסיות בגיליון אלקטרוני excel 2007: טיפול בקבצים, בנתונים כמותיים, פעולות עריכה, כתיבת נוסחאות ושימוש בהן, מיון נתונים, תצוגות גרפיות והדפסה.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך הנחיות לעבודה עם גליון אקסל לבחינת המעבדה נפוץ

מדריך מקוצר להפעלת פעולות בסיסיות בגיליון אלקטרוני אקסל: טיפול בקבצים, בנתונים כמותיים, פעולות עריכה, כתיבת נוסחאות ושימוש בהן, מיון נתונים, תצוגות גרפיות והדפסה.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

pdf טופס לדיווח על ניסוי במעבדה ומחוון להערכתו (2019) נפוץ

טופס לדיווח על ניסוי במעבדה ומחוון להערכתו (2019)

ד"ר מוריה אריאלי

מסמך מובנה לכתיבת דוח לכל ניסוי במעבדה, ומחוון מותאם להערכת דוח שנכתב לפי דוח זה.

תוכן מעשי > מעבדה > על העבודה וההוראה במעבדה

מסמך מבדק בנושא מיהולים (2023) נפוץ

יסמין נדלר שקולינצקי

מבדק בשני טורים המתמקד בחישובי ריכוזים בלמידת מיומנויות החקר

מסמך מבחן לקראת בגרות המעבדה תשע"ז ( 2017) נפוץ

אסתר כהן

מבחן המבוסס על שאלות רב בררה. בחלק הראשון - מיומנויות חקר, בחלק השני: שאלות בנושא הפקת אנרגיה ואנזימים

מסמך מיהולים - הכנה למעבדה נפוץ

נורית שושני

מהם מיהולים? איך מחשבים אותם ואיך מכינים אותם? - מצגת עם הסברים ותרגיליי חישוב המבוססים על ניסויים במעבדה.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה.

מסמך מיומנויות חקר - מסקנות ולקחים מבחינות הבגרות 5 י"ל נפוץ

אורה הירש, שרה ורטהיימר

הצבעה על קשיים הקשורים למיומנויות החקר השונות ומיומנויות מעבדה, כפי שעלו מניתוח בחינות בגרות עיוניות ובמעבדה וגם מבקרה על העבודה האקולוגית.

מעבדה, על העבודה וההוראה במעבדה, מיומנויות חקר, מיומנויות מעבדה.