טוען...

תיקייה בחינות בגרות במעבדה 5 יל מעובדות עם תוצאות לניתוח

שימו לב, במדור זה תמצאו מקבץ ניסויים במעבדה המבוססים על בחינות  בגרות 5 י"ל, אך מעובדים עם חלק נוסף ובו תוצאות לניתוח, כך שגם תלמידים ש"הניסוי לא הצליח" להם, או שבגלל בעיות טכניות לא הגיעו כלל לתוצאות - יוכלו לתרגל את שלב ניתוח התוצאות ועיבודן.

מסמך השוואה בין נבטי חיטה שהונבטו בתנאי הארה שונים נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשס"ד 

מעבדה עם תוצאות לניתוח בנושא השפעת הארה על קצב הפוטוסינתזה ועל צמיחה. 

אקולוגיה, רביה, עבודה במעבדה. 

מסמך השפעת גורמים על תהליך הדיות בעלי סלרי נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשס"ג

מעבדה עם תוצאות לניתוח בנושא השפעת גורמים שונים על דיות בסלרי.

אקולוגיה, מערכות הובלה, בקרה, גורמים קבועים, גרף, דיות, טבלה, עבודה במעבדה, צינורות עצה.

מסמך השפעת האנזים רנין על קרישת חלב נפוץ

מבוסס על בחינת הבגרות במעבדה, תשסא

מעבדה עם תוצאות לניתוח בנושא השפעת יונים שונים וטמפרטורה על פעילות האנזים רנין בתהליך קרישת החלב.

אנזים, הזנה, טבלה, התא, עבודה במעבדה, קרישת חלב

מסמך השפעת ריכוז סוכרוז על אוסמוזה בתפוחי אדמה נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשס"ה

מעבדה עם תוצאות לניתוח השפעת סוכרוז ועמילן על אוסמוזה בתאי תפוחי אדמה.

אוסמוזה, התא, חישוב אחוזים, טבלה, עבודה במעבדה.

מסמך חלבונים בפרי המלפפון ובחלב פרה נפוץ

מבוסס על בחינת הבגרות במעבדה תשס"ב

מעבדה עם נתונים לניתוח לבדיקת נוכחות וכמות יחסית של חלבון במלפפון ובחלב.

אינדיקטור, גרף, התא, עבודה במעבדה.

מסמך פעילות אינברטאז בנבטי תירס נפוץ

מבוסס על בחינת המעבדה תשס"ו

מעבדה עם תוצאות לניתוח לבדיקת פעילות האנזים אינברטאז משורשונים של נבטי תירס ובחינת השפעת רמת חומציות על הפעילות.

אינדיקטור, אנזים, דו-סוכר, הידרוליזה, התא, חד-סוכר, טבלה, עבודה במעבדה, pH

מסמך פעילות האנזים קטלאז בפלפל אדום נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשס"ז

מעבדה עם תוצאות לניתוח לבחינת פירוק אנזימטי של מי חמצן על ידי האנזים קטלאז מפלפל אדום.

אנזים, גרף, התא, טבלה, עבודה במעבדה, צפיה במיקרוסקופ, רעיונות מרכזיים.

מסמך שינויים ברמת ויטמין C במיצוי כרוב נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשס"ז

מעבדה עם תוצאות לניתוח לבחינת חימצון אנזימטי של חומצה אסקורבית מכרוב בתנאים שונים. אינדיקטור, אינדופנול, גרף, התא, טיטרציה, עבודה במעבדה, עקומת כיול.

מסמך תהליכי חיים בשמרים בתרחיף ובשמרים מקובעים נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשנ"ה

מעבדה עם תוצאות לניתוח לבדיקת נשימה בשמרים, בתרחיף ובשמרים מקובעים.

מיקרואורגניזמים, התא, מעבדה, גלוקוז, גרף, טבלה, אינדיקטור, פנול פתלאין, פחמן דו חמצני.

מסמך תהליכים בהבשלת בננות נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה, תשנ"ח

מעבדה עם תוצאות לניתוח הבוחנת את תהליך הנשימה התאית בהקשר להבשלת בננות.

אינדיקטור, התא, חד-סוכר, טבלה, עבודה במעבדה, עמילן, מיקרוסקופ, רב-סוכר.

מסמך תהליכים המתרחשים במהלך נביטה של זרעים נפוץ

מבוסס על בחינת בגרות במעבדה 5 י"ל תשס"ד

מעבדה עם תוצאות לניתוח בה התלמיד מתוודע לתכונות האינדיקטור פנול אדום, ומודד באמצעותו תהליך נשימה בנבטים.

רביה, התפתחות בצמחים, נביטה, נשימה, פנול אדום.