טוען...

תיקייה מעבדות יבשות

Tagged in: מאי 2020

Showing documents tagged with מאי 2020. Show all

מסמך العربية מעבדה יבשה: פעילות האנזים קטלאז בגזר ובתפוח אדמה (בגרות 2002) נפוץ

Tagged in מאי 2020

العربية מעבדה יבשה: פעילות האנזים קטלאז בגזר ובתפוח אדמה (בגרות 2002)

מעבדה יבשה בנושא פילות האנזים קטלאז במלפפון, מעובדת לפי בגרות 2002. 

תודה לשאדיה ולמיס על התרגום לערבית.