טוען...

תיקייה מעבדה 3 י"ל

pdf תשסא 2001 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. פעילות האנזים קטלאז במיצוי מפרי קישוא.
2. מתקנים מפרי קישוא להסתכלות במיקרוסקופ.
3.פעילות האנזים קטלאז בפרי קישוא.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

pdf תשסא 2001 ציוד וחומרים לבחינה במעבדה 3 יל נפוץ

בגרות מעבדה 3 יל ציוד וחומרים

מסמך תשסב 2002 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. שימוש בכרוב אדום להשוואה בין החומציות של שני סוגי מיצים.
2. הסתכלות במיקרוסקופ בתאים מעלה של כרוב אדום.
3. בדיקת המבנה של "ראש" כרוב ועריכת מדידות בו. 

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסג 2003 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1.מעקב אחר קצב הנשימה ברקמת תפוח אדמה.
2. בדיקה במיקרוסקופ של תאים מקליפת תפו"א, ונוכחות עמילן בתאי פקעת תפוח אדמה.
3. השינוי בנפח רקמת תפוח אדמה בתנאים שונים.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסד 2004 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. תהליך תסיסה במיץ של תפוח עץ שהוסיפו לו שמרים.
2. בדיקה במיקרוסקופ של תאים בקליפת תפוח עץ, ובדיקה לנוכחות עמילן בתאי ציפה של תפוח עץ.
3. השפעת טמפרטורות שונות על תהליך דיפוזיה מרקמת תפוח עץ.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסה 2005 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. תהליך הפוטוסיתזה בעלי בצל ירוק בנוכחות תמיסת NaHCO3.
2. הסתכלות במיקרוסקופ במתקן מעלה של בצל ירוק.
3. פירוק מי חמצן בתאים של אורגניזמים אחדים.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסו 2006 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. השפעת הרתחה על פרי פלפל (מיקרוסקופ)
2. הריכוז של ויטמין C במיצוי של פלפל טרי ושל פלפל שהורתח.
3. תהליך הנשימה של פלפל טרי ששהה בטמפרטורת החדר ושל פרי פלפל שהורתח.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסז 2007 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. צמיחה של נבטים שהונבטו מזרעי חיטה בריכוזי מלח שונים.
2. בדיקה במיקרוסקופ ל גרגרי עמילן בזרעי חיטה שהונבטו בחושך במשך יומים.
3. תהליך הפוטוסינתזה בעלים של פטרוזיליה.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסח 2008 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. ההשפעה של ריכוז הרוק על פירוק עמילן.
2. בדיקה במיקרוסקופ של תאים מחלל הפה.
3. תהליך אוסמוזה בתפוח אדמה.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשסט 2009 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1. השפעה של חיתוך על יציאת חומרים מתאי גזר.
2. השפעת  האנזים ליזוזים על תרחיף חיידקים.
3. השוואה בין חלקים שונים של עלה בצל ירוק.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשע 2010 בעיות מעבדה 3 יל נפוץ

1.תהליך פירוק מי חמצן בתאים של זרעי לוביה תפוחים.
2. הסתכלות במיקרוסקופ על עלים של נבטי לוביה.
3. תהליך הנשימה בזרעי לוביה תפוחים.

בגרות מעבדה שאלון 3 יל

מסמך תשע 2010 ציוד וחומרים לבחינה במעבדה 3 יל נפוץ

בגרות מעבדה 3 יל ציוד וחומרים