טוען...

תיקייה ביוחקר - נהלים, הנחיות וכלים

מסמכים

מסמך !!! הוראות בטיחות ומגבלות בעבודה המעשית בביולוגיה (2018) נפוץ

!!! הוראות בטיחות ומגבלות בעבודה המעשית בביולוגיה (2018)

הפיקוח על הוראת הביולוגיה

במסמך תמצאו את ריכוז כל ריכוז הוראות הבטיחות והמגבלות בחלק המעשי של הוראת הביולוגיה, מחולקים לפי נושאים.

מסמך !!! הנחיות זמניות לשמירה על בטיחות בעבודה במעבדה לביולוגיה – תשע"ט . (10.2018) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה

מסמך זה לא נועד להחליף את ההנחיות לשמירה על הבטיחות בעבודה במעבדה בבתי ספר מתפרסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, אלא להוסיף, להבהיר ולחדד נושאים שנוגעים באופן ייחודי למקצוע ביולוגיה, כגון הבהרות הקשורות לביצוע ניסויים במסגרת תכנית ביוחקר. המסמך נכתב גם בשל עליית המודעות בכל הנוגע לשמירה על כללי זהירות בעבודה במעבדה וגם לאור מקרים מצערים שקרו ודווח עליהם לאחרונה בתקשורת

במסמך פרט למידע כללי יש מידע על הנושאים האלה: הנחיות כלליות הקשורות לבטיחות בעבודה במעבדה; הנחיות כלליות לעבודה עם מיקרואורגניזמים (חיידקים ופטריות); הנחיות לעבודה עם מיקרואורגניזמים – למורה וללבורנט; הנחיות לעבודה עם מיקרואורגניזמים - לתלמיד; הנחיות לעבודה עם צמחים הנחיות לעבודה עם בעלי חיים ועם פטריות; הנחיות לעבודה עם גורמים פתוגניים בצמחים (כגון פטריות רב תאיות, כנימות). 

pdf !!הבהרות לגבי חשיבות הסיור האקולוגי במסגרת יחידת הביוחקר (תשע"ט, 2018) נפוץ

ד"ר אירית שדה, מפמר ביולוגיה

במסמך מפורטים מטרות הסיור האקולוגי,  מספר הבהרות לגבי חשיבות הסיור (בהמשך לחוזר מפמ"ר תשע"ט/1 ולהנחיות הביוחקר), והמלצות.
ביוחקר>הסיור האקולוגי בביוחקר, כללים והנחיות, 30%, מטלה בעקבות הסיור

מסמך ביוחקר - הנחיות להערכה בית ספרית תשע"ז (2016) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה    עריכה: דבורה שפירא

קובץ הנחיות ובו הפרקים הבאים: על עבודת החקר למורה, לתלמיד, העבודה הכתובה, הערכה אישית של התלמיד, סיור ונספחים, מקורות מידע - אמינות, דיווח והפניה.

קובץ אקסל מתאים (היקף היחידה 30%)

default גיליון אקסל לחישוב ציון העבודה הכתובה והציון הסופי תשע"ז - (2016 ) נפוץ

אילנה אדר, דבורה שפירא

3 גליונות אקסל: הערכת העבודה הכתובה בביוחקר (2 או 3 תלמידים בקבוצה), וגיליון לחישוב הציון הסופי בביוחקר.

default العربية ביוחקר - הנחיות להערכה בית ספרית תשעז (2016) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה    עריכה: דבורה שפירא    תרגום: ד"ר מאג'ד יאסין

קובץ הנחיות ובו הפרקים הבאים: על עבודת החקר למורה, לתלמיד, העבודה הכתובה, הערכה אישית של התלמיד, סיור ונספחים, מקורות מידע - אמינות, דיווח והפניה.

קובץ אקסל מתאים בערבית (היקף היחידה 30%)

default العربية גיליון אקסל לחישוב ציון העבודה הכתובה והציון הסופי תשע"ז (2016) נפוץ

אילנה אדר, דבורה שפירא   תרגום: ד"ר מאג'ד יאסין

3 גליונות אקסל: הערכת העבודה הכתובה בביוחקר (2 או 3 תלמידים בקבוצה), וגיליון לחישוב הציון הסופי בביוחקר.