מאגר משאבי החקר הינו כלי עזר למורה לתכנון והנחיית עבודת חקר

כתיבה: גלילה אלדאג

תכנון, הערות ועריכה: אילנה אדר ורחל נוסינוביץ

צילומים: גלילה אלדאג (אלא אם כן צוין אחרת)

 

  1. רציונל ומטרות המאגר

  2.  איך מתחילים? 
    בחרו נושא-על אותו תרצו לחקור,  הכירו את התהליכים הביולוגיים (המשתנים התלויים) ואת הגורמים שיכולים להשפיע עליהם (המשתנים הבלתי תלויים), והגדירו נושא לעבודה. לתכנון הניסויים תוכלו להיעזר בספריית הפרוטוקולים.

 

מאגר משאבי החקר - להדפסה