טוען...

תיקייה ביוחקר ברשת

מסמכים

pdf ביוחקר ברשת נפוץ

על-ידי

גלית כראדי, בכנס הארצי ה-21 של מורי הביולוגיה, תשע"ה 

המיזם 'ביוחקר ברשת', מיועד לתלמידי כיתות י"א וי"ב בביולוגיה. בכנס הוצגה העבודה השיתופית שנרקמה בין משתתפי התוכנית – בין אם היו מבתי ספר שונים, או מכיתות מקבילות באותו בית ספר, וכיצד היא תרמה לעבודת החקר.

הודגמה העבודה התהליכית בה נוצלה המדיה הדיגיטלית לא רק כאמצעי לקשר בין התלמידים, אלא לתהליך למידה והצגת תוצרי למידה. בהרצאה שולבו כמה תוצרים שיתופיים הנדרשים מהתלמידים בנוסף לעבודה הכתובה, כמו לדוגמה סרטונים המתעדים את מהלך החקר ושיטות העבודה וטופסי תכנון ודיווח החקר השיתופי המתעדים את העבודה הצוותית.
הוצגה גם דרך ההיבחנות החלופית של הבחינה בע"פ שהתקיימה באמצעותVideo Conference  בדגש על הדיאלוג שנרקם בין התלמידים ומוצג במהלך הבחינה. מורי המיזם הציגו את יתרונות השיתופיות של המיזם ואת דרכי התמודדותם עם הדרישות לאורך כל התהליך.
מצורפת המצגת שלוותה את הסדנה

pdf ביוחקר ברשת - עבודת חקר מעשית שיתופית בין תלמידים ממקומות שונים בארץ נפוץ

על-ידי

גלית כראדי בשיתוף עם ד"ר טלי בארי ועם סמירה שיבלי

הסדנה בכנס מורי הביולוגיה תשע"ד עסקה במיזם 'ביוחקר ברשת'. במיזם זה נוצרה קהילה (וירטואלית) לומדת באמצעות הרשת, בה קבוצות תלמידים מבתי ספר שונים הרחוקים זה מזה גיאוגרפית (נגב- גליל), שיתפו פעולה בעבודת חקר של נושאים דומים בביולוגיה. היוזמה יישמה הלכה למעשה התמודדות עם פתרון בעיות, עבודה שיתופית וכן חשיבה יצירתית וביקורתית. המדיה הדיגיטלית נוצלה לא רק כאמצעי לקשר בין התלמידים, אלא לתהליך למידה והצגת תוצרי למידה.
בסדנה הוצגה העבודה השיתופית שנרקמה בין משתתפי התוכנית וכיצד היא תרמה לעבודת החקר. כמו כן הוצגו דוגמאות להצגה ויזואלית של תוצאות החקר ושל כתיבת פרק שיטות וחומרים. ולבסוף הוצגה דרך ההיבחנות החלופית של הבחינה בע"פ שהתקיימה באמצעות Video Conference.

הוראה קצת אחרת, סדנאות, כנס תשע"ד

default כל מה שרצית לדעת על ביוחקר ברשת - הרצאה מתוקשבת (2018) נפוץ

על-ידי

גלית כראדי, מדריכה ארצית לביולוגיה, בתוך: הקטלוג החינוכי, משרד החינוך

במסגרת ביוחקר ברשת מושם דגש על חקר, שיתופיות ודיגיטציה. איך עושים זאת ומה הערך המוסף? - מוזמנים לשמוע .

תקשורת שיתופית, עבודת צוות, הבחינה בעל פה, ביוחקר עם בתי ספר מחו"ל, דיגיטציה, קהילה, חקר, הער, 

 

מסמך מהו מיזם "ביוחקר ברשת"? (2014) נפוץ

על-ידי

"ביוחקר ברשת" הינה יוזמה של הפיקוח על הוראת הביולוגיה, במזכירות הפדגוגית שבמשרד החינוך וארגון World ORT קדימה מדע.
יוזמה חדשנית זו משלבת עבודת חקר מעשית שיתופית של תלמידי ביולוגיה הנבחנים ברמה של 5 יחידות לימוד בסביבה דיגיטלית.