טוען...

תיקייה ביודע - נהלים והנחיות

מסמך הבחינה בעל פה נפוץ

הבחינה בעל פה

מסמך הדף האישי נפוץ

הדף האישי

מסמך הנחיות למורה הביודע נפוץ

הנחיות למורה הביודע

מסמך הנחיות לתכנון מחקר נפוץ

הנחיות לתכנון מחקר

מסמך הסיור האקולוגי נפוץ

הסיור האקולוגי

מסמך התלקיט ועריכתו נפוץ

התלקיט ועריכתו

מסמך חובות התלמיד בביודע נפוץ

חובות התלמיד בביודע

מסמך טבלה מרכזת לאישור נושאים ושאלות נפוץ

טבלה מרכזת לאישור נושאים ושאלות

מסמך יומן העבודה - נספח 1 לעבודה נפוץ

יומן העבודה - נספח 1 לעבודה

מסמך מידע כללי על תכנית הביודע נפוץ

מידע כללי על תכנית הביודע

מסמך משוב לסיום, אחרי הבחינה למורה ולבוחן נפוץ

משוב לסיום, אחרי הבחינה למורה ולבוחן

מסמך פעילויות במעבדה נפוץ

פעילויות במעבדה

מסמך קובץ להערכת דף אישי נפוץ

קובץ להערכת דף אישי

מסמך ריכוז נהלים נפוץ

ריכוז נהלים

מסמך תוכנית הביודע המעודכנת תשעד נפוץ

תוכנית הביודע המעודכנת תשעד