מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
מידת הסתעפות הצמח

מספר גבעולים צדדיים על גבעול מרכזי

אורך גבעולים צדדיים

כמות עלים על גבעולים צדדיים

כמות ניצנים צדדיים המתחילים לצמוח