תהליכים בצמיחה וגטטיבית (משתנים תלויים)

מדדים (משתנים תלויים)דרכי מדידהגובה הצמח (בס"מ) מדידה מפני הקרקע עד שיא הצמחמספר עלים ספירהגודל עלים:    א. אורך עלים (בס"מ)מדידת אורך עלה...
 מדדים (משתנים תלויים)דרכי מדידהמידת הסתעפות הצמחמספר גבעולים צדדיים על גבעול מרכזי אורך גבעולים צדדיים כמות עלים על גבעולים צדדיים כמות ניצנים צדדיים המתחילים...