תהליכים בצמיחה וגטטיבית (משתנים תלויים)

מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
גובה הצמח (בס"מ)מדידה מפני הקרקע עד שיא הצמח
מספר עליםספירה

גודל עלים:   

א. אורך עלים (בס"מ)

מדידת אורך עלה מבסיסו עד הקצה
ב. שטח פני עלים (לביצוע פוטוסינתזה)
א. הכפלת אורך ברוחב העלים
ב. לעלים בעלי מבנה לא אחיד ראו: מדידת שטח פני עלה (8)
מספר שורשיםספירה – מתאים לצמח בעל ציצת שורשים
אורך שורשים (בס"מ)מדידת אורך השורש מבסיסו עד הקצה – מתאים בעיקר לצמחים בעלי שורש שיפודי
צבע העלים
יצירת סקלה של צבעי ירוק - צהוב, למשל
משקל יבש של הנוף/שורש (בגרם)בתום הניסוי, קצירת הרקמות המבוקשות יבוש בתנור ושקילה ראו: מדידת משקל יבש של רקמה צמחית (9)
אורך ענפים (בס"מ)מדידת אורך ענף מבסיסו עד הקצה
אורך פרקים בגבעול (בס"מ)מרחק בין מפרק למפרק
כיוון צימוח שורש/גבעולמדידת זווית בין שורש/גבעול לבין המישור
אורך תאיםבדיקה ומדידה מיקרוסקופית  ראו: מדידת גודל תאים במיקרוסקופ (7)
התמיינות ניצנים לפריחהכן/לא מתקבלת פריחה בענף, אחוז ניצנים כללי / קדקודיים שהתמיינו לפריחה

 

מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
מידת הסתעפות הצמח

מספר גבעולים צדדיים על גבעול מרכזי

אורך גבעולים צדדיים

כמות עלים על גבעולים צדדיים

כמות ניצנים צדדיים המתחילים לצמוח