הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
קיטום ניצנים
קיטום ניצן קדקודי/ניצנים חייקיים
קיטום ניצן קדקודי ראשי והשארת ניצנים קדקודיים בהסתעפויות
קיטום גבעוליםחיתוך גבעול באורכים שונים או במרחקים שונים מבסיס הצמח
קיטום עלים
חיתוך כל העלים על הגבעול
חיתוך סלקטיבי של עלים
חיתוך פטוטרת בלבד
קיטום פרחים
חיתוך פרח בודד או תפרחת שלמה
חיתוך פרח תפרחת בגילאים שונים
דילול פרחיםחיתוך סלקטיבי של חלק מפרחי הצמח או התפרחת
ראו: דילול פריחה ופירות (2)
דילול חנטים (חנט - פרי צעיר הנוצר אחרי הפריה)חיתוך סלקטיבי של חלק מהחנטים בגבעול או בצמח
דילול פירותחיתוך סלקטיבי של חלק מהחנטים, אך בשלב מאוחר יותר כשהחנט גדל לפרי ראו: דילול פריחה ופירות (2)