תהליכים בפריחה, האבקה ויצירת פרי (משתנים תלויים)

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
גיל פריחה (מעבר לשלב הרפרודוקטיבי)זמן מנביטה / מתחילת הניסוי עד הופעת הפריחה
כמות פרחיםספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחת
משך פריחה של צמחמשך הזמן בו יש פרחים על גבי הצמח
משך פריחה של פרחהזמן שעובר מפתיחת הפרח ועד הנבילה
משך פריחה של תפרחתכמה ימים יש פרחים פתוחים בתפרחת מסוימת
מצב פתיחת הפרח* מדידת המרחק בין עלי כותרת באמצעות סרגל
* מדידת הזווית בין עלי הכותרת
* הערכה של מצב פתיחה:   סגור...... מספר מצבי ביניים ........פתוח
אחוז צמחים פורחיםאחוז הצמחים שעברו משלב וגטטיבי לשלב רפרודוקטיבי
מחזור חיי הפרחסגור (ניצן) / פתוח (...מספר מצבי ביניים...) / נבול
צבע הפרחראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
גודל הפרח
*קוטר הפרח – מדידת מפתח הפרח
*אורך עלי כותרת
צבע הפרחראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)
אורך זיר / מאבק / אבקן מדידה
אורך עמוד עלי מדידה
גובה עמוד הפריחהמדידה מבסיס העמוד עד הפרח
כמות פרחיםספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחת
מספר פרחים בתפרחתספירה
אורך פרקים בתפרחת (בס"מ)מרחק בין מפרק למפרק
 

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
מספר מאביקים
* ספירת כמות מאביקים המגיעים לאזור/לצמח הנבדק ליחידת זמן.
* כמות מאביקים באותו פרח (חיפושיות למשל)
נאמנות מאביקים
* מעקב אחר מאביק בודד ורישום רצף מיני הפרחים בהם מבקר.
* בדיקת מגוון גרגרי אבקה על גוף החרק.
מגוון מאביקים ספירת מיני המאביקים המגיעים לאזור הנבדק
זמן שהייה בפרח משך שהות המאביק בפרח

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
חיוניות גרגרי אבקהאחוז גרגרי אבקה סופי שנבט במצע מזון.    פרוטוקול - חסר 
קצב נביטת גרגרי אבקהאחוז גרגרי אבקה שנבטו במצע מזון לאורך זמן.   פרוטוקול - חסר
אורך הנחשוןמדידת אורך באמצעות נייר מילימטרי
זיהוי ומיון גרגרי אבקה

ראו: זיהוי ומיון גרגרי אבקה (51)

מצב בשלות אבקנים

מידת הפתיחה של לשכות האבקן
*מדידת המרחק בין קצות הלשכות או כימות איכותני:
  סגור...... מספר מצבי ביניים ........פתוח
גודל מאבקמדידת אורך / רוחב מאבק
כמות אבקהשקילה במאזניים אנליטיים של אבקה / אבקן שלם / אבקנים אחדים
 

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
כמות צוף בפרח
* כמות הצוף הנאסף מהפרח במיקרוקפילרות
* כמות גלוקוז כמדד לכמות הצוף
ראו: בדיקת כמות גלוקוז באמצעו מקלונים (6)
כמות צוף כוללת לפרח
כמות הצוף כוללת שמייצר פרח אחד
(איסוף מצטבר של צוף לאורך תקופת חיי הפרח / יום.)
הרכב סוכרי הצוף
סוג סוכרים:
בדיקות לנוכחות גלוקוז ראו: בדיקת נוכחות גלוקוז באמצעות מקלונים(6)

מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
מספר זרעיםספירת כמות הזרעים לצמח/כמות זרעים לפרי
גודל זרעיםמדידת אורך הזרעים
משקל זרעיםמשקל בגרמים
מספר פירותכמות פירות לצמח או לענף
גודל פירותלפי מדידות אורך/רוחב בס"מ
משקל פירותמשקל בגרמים
אחוז חנטה
אחוז הפרחים שהפך לפרי צעיר לאחר ההפריה ונשירת עלי הכותרת.
אחוז פירות (לצמח / ענף)ניתן להמשיך: פרח > חנט > פרי.
כמות/גודל/מצב מילוי של עמילופלאסטים בתאיםבדיקה מיקרוסקופית של גרגרי עמילן בעמילופלאסטים 
ראו: תצפית במיקרוסקופ בגרגרי עמילן (4)
תכולת חומרים שונים בפרי
(רפרקטומטר, מקלוני מדידה, מיהולים)
בדיקת כמות שומנים בפרי / זרע - פרוטוקול חסר
בדיקת כמות ויטמינים בפרי / זרע - פרוטוקול חסר