תהליכים בפריחה, האבקה ויצירת פרי (משתנים תלויים)

מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהגיל פריחה (מעבר לשלב הרפרודוקטיבי) זמן מנביטה / מתחילת הניסוי עד הופעת הפריחהכמות פרחים ספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחתמשך פריחה...
מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהגודל הפרח*קוטר הפרח – מדידת מפתח הפרח *אורך עלי כותרתצבע הפרח ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)אורך זיר / מאבק /...
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהמספר מאביקים* ספירת כמות מאביקים המגיעים לאזור/לצמח הנבדק ליחידת זמן. * כמות מאביקים באותו פרח (חיפושיות למשל)נאמנות...
מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהחיוניות גרגרי אבקה אחוז גרגרי אבקה סופי שנבט במצע מזון.    פרוטוקול - חסר קצב נביטת גרגרי אבקה אחוז גרגרי אבקה שנבטו...
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהכמות צוף בפרח* כמות הצוף הנאסף מהפרח במיקרוקפילרות * כמות גלוקוז כמדד לכמות הצוףראו: בדיקת כמות גלוקוז באמצעו מקלונים...
מדדים (משתנים תלויים)דרכי מדידהמספר זרעים ספירת כמות הזרעים לצמח/כמות זרעים לפריגודל זרעים מדידת אורך הזרעיםמשקל זרעים משקל בגרמיםמספר פירות כמות פירות לצמח...