מתאים לניסוי הבודק נביטת גרגרי אבקה

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
חימום
* לטמפרטורות שונות לאורך זמן קבוע ( המלצה – טווח הטמפרטורות 
   יתאים לטווח הקיים בבית הגידול הטבעי של הצמח הנבדק).
* למשכי זמן שונים באותה טמפרטורה
קירורראו בטבלה זו סעיף חימום.
הקפאה והפשרהראו בטבלה זו סעיף חימום.
ייבוש
* זמן החזקת גרגרי אבקה מחוץ לאבקן
* חשיפת גרגרי אבקה לאוויר חם בעוצמות רוח שונות (יש לשמור
  גרגרי אבקה בנייר סינון או שקית נייר למנוע פיזור)
* בתנור חמים, בשקית נייר בטמפרטורות שונות, למשכי זמן שונים.