הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי

כמות עלי כותרת בפרח

( גודל "שלט הפרסום" )

הקטנה:
תלישת/גזירת עלי כותרת באופנים שונים: (ראה צילום למטה)
* גזירה של 0% - 100% מאורך עלי הכותרת,
* גזירה הדרגתית של עלי כותרת שלמים
ראו: דילול פריחה ופירות (2)
 
הגדלה:
* הארכת עלי הכותרת ע"י הדבקת נייר באותו צבע
* הוספת פרחי נייר באותו צבע לצד הפרחים הטבעיים
צבע עלי הכותרת
* שינוי צבע ע"י צביעת עלי הכותרת, או הדבקת נייר בצבע שונה.
* מניעת שינוי צבע – כיסוי אזור ששינה צבע, בנייר בעל הצבע
  הראשוני (בתורמוס למשל)
ריכוז הצוף בפרחהוספת מי סוכר לפרחים:
בכמות שונה / בתדירות שונה / בשעות שונות של היום
כמות אבקה בפרח

קיטום מספר משתנה של אבקנים

מימדי הצלקתאורך / רוחב, קוטר....
מאפייני שטח פני הצלקתשעירה / דביקה / חלקה / ועוד...
גיל גרגרי אבקה

לפי מצב פתיחת הלשכות, או מעקב יומיומי אחר האבקנים.

גודל גרגרי אבקה

מיון גרגרי אבקה של צמח לפי גודל תוך שימוש בבינאוקולר.

מין הצמח (מקור האבקה)

בחירת צמח מואבק על ידי רוח או חרקים

נוכחות כתם שחור (פרחים מנוונים) בתפרחת סוככיים

שפרירה מתוך: http://flora.huji.ac.il

* לגזור או להשאיר כתם שחור במרכז התפרחת בסוככיים כגון:
  שפרירה קשקשנית, דרכמונית מצרית.
* להוסיף כתמים שחורים לתפרחת.
  (ניתן לביצוע בתפרחת צעירה או בתפרחת בוגרת)
* לשנות את צבע הכתם – הדבקת נייר צבעוני או צביעה בגואש.
דילול התפרחת

ראו: דילול פריחה ופירות (2)