הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
עוצמת רוח

שינוי רמות רוח במאוורר (וונטילטור) למשך זמן קבוע

זמן חשיפה לרוח

משך חשיפה משתנה לעוצמת רוח ידועה מהמאוורר.