הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
טמפרטורה
החזקת צמחים שלמים / פרחים מנותקים / חלקי פרח זכריים 
בתנאי טמפרטורה שונים.
- שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות,
- מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...
ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11)
זמן חשיפה לטמפרטורות נמוכות
צבירת "מנות קור" (בין C10  -  C130 ):
בשתילים – חרצית, גיפסנית, עדעד....
בעצים נשירים- תפוח, שזיף, אפרסק....