הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
עוצמת אורמרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה.
סוג אור
שינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים או
מנורות המעבירות אורך גל מוגדר.

אורך יום  

פוטופריודה (שעות אור/חושך)
ראו: טיפים והערות לפוטופריודה

א. הארכת/קיצור שעות הארה, על ידי חיבור מנורת ההארה של הניסוי לטיימר (שעון דוד).

ב. שליטה בשעות אור/חושך:
    *שליטה בשעות אור ע"י הוספת מנורה בשעות החושך
    *שליטה בשעות החושך ע"י כיסוי הצמחים בכיסוי אטום לאור או 
     הכנסת צמחי הניסוי לתא / ארון חשוך ומאוורר.
שבירת רצף חושך
הבזקת אור על צמחים במהלך שעות החושך / לילה, טיפול זה הופך לילה ארוך לקצר.
ניתן לשנות:   * משך זמן ההארה השוברת תרדמה
* עוצמת אור הניתנת
* סוג האור – אורך גל
ראו פרוטוקול לדוגמה בקישור:  www.shlomi.org.il/Hebrew/kishurit/files/131.doc