גורמים המשפיעים על פריחה, האבקה ויצירת פירות

 מתאים לניסוי הבודק נביטת גרגרי אבקה

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
חימום
* לטמפרטורות שונות לאורך זמן קבוע ( המלצה – טווח הטמפרטורות 
   יתאים לטווח הקיים בבית הגידול הטבעי של הצמח הנבדק).
* למשכי זמן שונים באותה טמפרטורה
קירורראו בטבלה זו סעיף חימום.
הקפאה והפשרהראו בטבלה זו סעיף חימום.
ייבוש
* זמן החזקת גרגרי אבקה מחוץ לאבקן
* חשיפת גרגרי אבקה לאוויר חם בעוצמות רוח שונות (יש לשמור
  גרגרי אבקה בנייר סינון או שקית נייר למנוע פיזור)
* בתנור חמים, בשקית נייר בטמפרטורות שונות, למשכי זמן שונים.

 

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
כמות עלים בענף / צמחשינוי מספר העלים בתלישה או גיזום  (בענף / צמח שאמור לפרוח )
גודל הצמח
הקטנת הנוף:
* גזירת מספר משתנה של ענפים
* גזירת כל הענפים לגובה מסוים

 

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי

כמות עלי כותרת בפרח

( גודל "שלט הפרסום" )

הקטנה:
תלישת/גזירת עלי כותרת באופנים שונים: (ראה צילום למטה)
* גזירה של 0% - 100% מאורך עלי הכותרת,
* גזירה הדרגתית של עלי כותרת שלמים
ראו: דילול פריחה ופירות (2)
 
הגדלה:
* הארכת עלי הכותרת ע"י הדבקת נייר באותו צבע
* הוספת פרחי נייר באותו צבע לצד הפרחים הטבעיים
צבע עלי הכותרת
* שינוי צבע ע"י צביעת עלי הכותרת, או הדבקת נייר בצבע שונה.
* מניעת שינוי צבע – כיסוי אזור ששינה צבע, בנייר בעל הצבע
  הראשוני (בתורמוס למשל)
ריכוז הצוף בפרחהוספת מי סוכר לפרחים:
בכמות שונה / בתדירות שונה / בשעות שונות של היום
כמות אבקה בפרח

קיטום מספר משתנה של אבקנים

מימדי הצלקתאורך / רוחב, קוטר....
מאפייני שטח פני הצלקתשעירה / דביקה / חלקה / ועוד...
גיל גרגרי אבקה

לפי מצב פתיחת הלשכות, או מעקב יומיומי אחר האבקנים.

גודל גרגרי אבקה

מיון גרגרי אבקה של צמח לפי גודל תוך שימוש בבינאוקולר.

מין הצמח (מקור האבקה)

בחירת צמח מואבק על ידי רוח או חרקים

נוכחות כתם שחור (פרחים מנוונים) בתפרחת סוככיים

שפרירה מתוך: http://flora.huji.ac.il

* לגזור או להשאיר כתם שחור במרכז התפרחת בסוככיים כגון:
  שפרירה קשקשנית, דרכמונית מצרית.
* להוסיף כתמים שחורים לתפרחת.
  (ניתן לביצוע בתפרחת צעירה או בתפרחת בוגרת)
* לשנות את צבע הכתם – הדבקת נייר צבעוני או צביעה בגואש.
דילול התפרחת

ראו: דילול פריחה ופירות (2)

 

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
עוצמת רוח

שינוי רמות רוח במאוורר (וונטילטור) למשך זמן קבוע

זמן חשיפה לרוח

משך חשיפה משתנה לעוצמת רוח ידועה מהמאוורר.

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
טמפרטורה
החזקת צמחים שלמים / פרחים מנותקים / חלקי פרח זכריים 
בתנאי טמפרטורה שונים.
- שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות,
- מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...
ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11)
זמן חשיפה לטמפרטורות נמוכות
צבירת "מנות קור" (בין C10  -  C130 ):
בשתילים – חרצית, גיפסנית, עדעד....
בעצים נשירים- תפוח, שזיף, אפרסק....
 

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
עוצמת אורמרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה.
סוג אור
שינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים או
מנורות המעבירות אורך גל מוגדר.

אורך יום  

פוטופריודה (שעות אור/חושך)
ראו: טיפים והערות לפוטופריודה

א. הארכת/קיצור שעות הארה, על ידי חיבור מנורת ההארה של הניסוי לטיימר (שעון דוד).

ב. שליטה בשעות אור/חושך:
    *שליטה בשעות אור ע"י הוספת מנורה בשעות החושך
    *שליטה בשעות החושך ע"י כיסוי הצמחים בכיסוי אטום לאור או 
     הכנסת צמחי הניסוי לתא / ארון חשוך ומאוורר.
שבירת רצף חושך
הבזקת אור על צמחים במהלך שעות החושך / לילה, טיפול זה הופך לילה ארוך לקצר.
ניתן לשנות:   * משך זמן ההארה השוברת תרדמה
* עוצמת אור הניתנת
* סוג האור – אורך גל
ראו פרוטוקול לדוגמה בקישור:  www.shlomi.org.il/Hebrew/kishurit/files/131.doc