תהליכים בנביטה (משתנים תלויים)

 

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרך המדידה 

עוצמת תהליך הנשימה

שינוי בצבעי אינדיקטורים בעקבות השתנות חומציות הסביבה

 
1. שינוי בריכוז ה-CO2
א. שימוש באינדיקטור ברומו תימול כחול המשנה צבעו בריכוזיCO2 שונים. ניתן להשוות את צבע האינדיקטור לסקלה של צבעים מוכנה מראש. ראו: בדיקת קצב פוטוסינתזה על פי כמות ה- CO2  בתמיסה באמצעות אינדיקטור ברומתימול-כחול (32)
ב. שימוש באינדיקטור פנול אדום וטיטרציה עם תמיסת NaOH.  ראו: בדיקת קצב הנשימה - על פי כמות ה-CO2   בעזרת אינדיקטור פנול אדום (33)
ג. שימוש באינדיקטור פנול פתלאין למדידת משך הזמן הדרוש להיעלמות צבע האינדיקטור בתמיסת NaOH.  ראו: בדיקת קצב הנשימה - על פי ה-CO2 שנפלט באמצעות פנול פטלאין (16) 
2. שינוי בריכוז ה- O2
שינוי מיקום טיפה בפיפטה המחוברת למבחנה סגורה בה מתקיים תהליך הנשימה של הזרעים. ראו: בדיקת קצב הפוטוסינתזה - על פי נפח החמצן שנפלט (29)
 
פעילות אנזימטית
1. פעילות האנזים עמילאז
מעקב אחר פירוק עמילן במיצוי זרעים באמצעות היעלמות צבע בנוכחות יוד. ראו: בדיקת פעילות עמילאז (בזרעים נובטים (37)
 
2. פעילות האנזים קטלאז
מדידת קצב תגובה / רמת חמצן נפלט לאחר הוספת מי חמצן על ידי:
א. מדידת גובה/נפח קצף בכלי הניסוי (מבחנה, משורה)
ב. מדידת משך זמן בעבוע ויצירת קצף בכלי הניסוי
ג. מדידת טמפרטורה התחלתית וסופית בכלי הניסוי  ראו: (26) בדיקת פעילות קטלאז על ידי טיטרציה של מי החמצן שנותרו עםKMnO4    וגם: בדיקת פעילות קטלאז על ידי כמות הקצף שנוצר (27)
 
 חיוניות זרעים

 ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3), כולל הצעה להצגת תוצאות (בסוף קובץ הטיפים)

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי המדידה 
אחוז נביטה
מספר זרעים שנבטו מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%.
 
עיתוי / מהירות נביטה
מספר ימים שנדרשו לזרע הראשון לנבוט.
 
קצב נביטה / מהלך נביטה
מספר מצטבר של זרעים שנבטו לאורך ימי הניסוי.
 
אחוז הצצהמספר נבטים שעלה מעל פני מצע ההנבטה מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%. 
עיתוי / מהירות הצצהמספר ימים שנדרשו לנבט הראשון להציץ מעל פני מצע ההנבטה 
אורך שורשון/ נצרון/ הנבט כולומדידה בסרגל 
יחס בין אורך שורשון לאורך נצרוןחישוב יחסי הגודל של המדדים שנמדדו 
גובה הנבטמדידת בסרגל של גובה מפני הקרקע או ממצע ההנבטה 
מספר עליםספירה 

צבע עלים

כימות צבע עלים על פי סקלה שמכינים מראש  ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים(10) 

כמות עמילן בעלים
על ידי שימוש בתמיסת יוד כאינדיקטור לנוכחות עמילן
 
משקל יבש
ייבוש ושקילה לאחר יבוש, ניתן להשוות למשקל זרע התחלתי

 

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי המדידה
 טיפ: מומלץ לאסוף נתונים של משתנה זה בהפרשי זמן קטנים לאורך תקופת הגידול 

משקל הפסיגים

שקילה

גודל הפסיגים

מדידת אורך/רוחב פסיגים

כמות עמילן בזרעים

א. בדיקה לכמות עמילן בלתי מסיס ראו: בדיקת כמות עמילן בתפו"א (5)
ב. תצפית במיקרוסקופ בגרגרי עמילן  ראו: תצפית במיקרוסקופ – גרגרי עמילן בתפוח אדמה(4) 

כמות גלוקוז בפסיגים

א. בדיקת גלוקוז באמצעות מקלונים ראו: בדיקת כמות גלוקוז באמצעות מקלונים (6)
ב. בדיקת בנדיקט לנוכחות סוכר מחזר כמו גלוקוז ופרוקטוז ראו: בדיקת בנדיקט לסוכר מחזר (36)