תהליכים בחיי גיאופיטים (משתנים תלויים)

 מדדים (משתנים תלויים)דרכי מדידהזמן להתעוררות (ימים)*זמן משתילה עד הופעת קדקוד צמיחה *זמן משתילה עד הצצה מעל פני הקרקע * זמן משתילה עד הופעת...
מדדים (משתנים תלויים)דרכי מדידהגובה הצמחמדידה מפני הקרקע עד שיא הצמח (בסנטימטרים)מספר עליםספירהאורך עלים מדידת אורך עלה מבסיסו עד...
מדדים (משתנים תלויים)דרכי מדידהכמות צאצאים ספירת בצלצולים / פקעיות שנוצרו מהאםגודל / משקל צאצאים*אורך / רוחב הצאצאים (בס"מ)*שקילת הצאצאים הנקיים מאדמה...