תהליכים בחיי גיאופיטים (משתנים תלויים)

 

מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
זמן להתעוררות (ימים)
*זמן משתילה עד הופעת קדקוד צמיחה
*זמן משתילה עד הצצה מעל פני הקרקע
* זמן משתילה עד הופעת שורשונים
כמות / אחוז גיאופיטים שהתעוררו מתרדמה
*ספירה / חישוב אחוז גיאופיטים בעלי קדקוד צמיחה או שהציצו מעל פני הקרקע
כמות / אחוז ניצנים מתעוררים
*ספירה / חישוב אחוז של ניצנים (עיניים) הגדלים על גבי פקעת, למשל תפוח-אדמה.
כמות שורשונים
*ספירת השורשונים בגיאופיט בזמן מוגדר.
רמת נשימה
*רמת פד"ח נפלט או רמת היעלמות חמצן
מדידה על פי:
קצב נשימה
פעילות אנזימטית
*בדיקת פירוק עמילן על ידי תסנין מהגיאופיט המכיל עמילאז
כמות/גודל/מצב מילוי של עמילופלאסטים בתאים
בדיקה מיקרוסקופית של גרגרי עמילן
ראו: גרגרי עמילן בתפוחי אדמה (4)
מדדים
(משתנים תלויים)
דרכי מדידה
גובה הצמח
מדידה מפני הקרקע עד שיא הצמח (בסנטימטרים)
מספר עלים
ספירה
אורך עלים 
מדידת אורך עלה מבסיסו עד הקצה (בסנטימטרים)
שטח פני עלים (לביצוע פוטוסינתזה)
הכפלת אורך ברוחב העלים
מספר שורשים
ספירה
אורך שורשים
מדידת אורך השורש מבסיסו עד הקצה (בסנטימטרים)
צבע העלים
יצירת סקלה של צבעי ירוק – צהוב (ניתן להיעזר בסרגל של תוכנות כמו פוטושופ) ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)

מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
כמות צאצאיםספירת בצלצולים / פקעיות שנוצרו מהאם
גודל / משקל צאצאים

*אורך / רוחב הצאצאים (בס"מ)
*שקילת הצאצאים הנקיים מאדמה (בגרם)

כמות צמחונים מתפתחיםבעקבות חלוקת הגיאופיט לצרכי ריבוי
מספר זרעיםספירת כמות הזרעים לצמח
גודל זרעיםמדידת אורך הזרעים
משקל זרעים(בגרם)