הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
איך משנים

הסרת ניצנים

בפקעות: הסרת ניצנים סלקטיבית. הסרה של כל הניצנים (עיניים), השארת הניצן הקדקודי וכל שילוב אחר.
בבצלים הניצנים מוסתרים בחיק גלדי הבצל. בפקעות הם חשופים על פני הפקעת.

חיתוך למקטעים

חיתוך הגיאופיט למקטע עם/בלי ניצנים
מקטעים בגודל/משקל שונה
יש לשתול במצע אינרטי כגון ורמיקוליט המספק מצע גידול בלבד.

מספר ניצנים במקטע

להשאיר במקטע מספר משתנה של עיניים

קיטום עמוד פריחה

קיטום עמוד הפריחה בשלבים שונים של צמיחתו – צעיר עד בוגר   (משפיע על התמיינות מחודשת לפריחה בצמחי בצל)