הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
כן/לא קירור מוקדם של הגיאופיטקירור במקרר ביתי (4-5 מעלות צלסיוס)
משך קירור הגיאופיטזמן קירור (בשבועות) לפני השתילה
טמפרטורת הקירורבמקררים שונים / מקפיא
שטיפה מוקדמתשטיפה במים לפרק זמן קצוב לסילוק מעכבים, עם או ללא החלפת מים
השריה במיםהשריה במים למשך מספר משתנה של שעות לספיגת מים