גורמים המשפיעים על חיי גיאופיטים (משתנים בלתי תלויים)

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

טמפרטורת אוויר

שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות,
מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...
ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11)
עוצמת אור
מרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה
סוג אור
שינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים (למשל: צלופן אדום בולע את כל אורכי הגל ומעביר הלאה רק אדום)
אורך יום
לגדל בקופסאות קרטון גדולות ולחבר מנורות ניאון לשעון שבת במשטרי תאורה של זמנים שונים
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
טמפרטורת המצע
לטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת,
לטווח קצר – אמבטים  ושימוש בקרח
לחות המצעמשטרי השקיה שונים, משטרי יובש והרטבה
ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי השקייה (13)
הרכב המצעהרכבים שונים של כבול, ורמיקוליט, טוף, פרלייט, קלקר, ועוד
מליחות המצעהשקיה במי מלח בריכוזים שונים
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

ריכוז הדשן

יצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיה
תכיפות הדישוןקביעת הפרשי זמן בין דישונים
סוג הדשןדשן המכיל חנקן, זחן, אשלגן או כל שילוב (20:20:20), דשן מעוכב שחרור
עיתוי הוספת הדשן / הזבלבאיזה שלב בחיי הצמח
כמות הזבלהוספת כמויות משתנות של זבל למצע הגידול
סוג הזבלצמחי או מבע"ח, קומפוסט, כופתיות (זבל מעובד).
שילוביםבין כל האפשרויות שפורטו למעלה
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
כן/לא קירור מוקדם של הגיאופיטקירור במקרר ביתי (4-5 מעלות צלסיוס)
משך קירור הגיאופיטזמן קירור (בשבועות) לפני השתילה
טמפרטורת הקירורבמקררים שונים / מקפיא
שטיפה מוקדמתשטיפה במים לפרק זמן קצוב לסילוק מעכבים, עם או ללא החלפת מים
השריה במיםהשריה במים למשך מספר משתנה של שעות לספיגת מים
 
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
איך משנים

הסרת ניצנים

בפקעות: הסרת ניצנים סלקטיבית. הסרה של כל הניצנים (עיניים), השארת הניצן הקדקודי וכל שילוב אחר.
בבצלים הניצנים מוסתרים בחיק גלדי הבצל. בפקעות הם חשופים על פני הפקעת.

חיתוך למקטעים

חיתוך הגיאופיט למקטע עם/בלי ניצנים
מקטעים בגודל/משקל שונה
יש לשתול במצע אינרטי כגון ורמיקוליט המספק מצע גידול בלבד.

מספר ניצנים במקטע

להשאיר במקטע מספר משתנה של עיניים

קיטום עמוד פריחה

קיטום עמוד הפריחה בשלבים שונים של צמיחתו – צעיר עד בוגר   (משפיע על התמיינות מחודשת לפריחה בצמחי בצל)