מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי המדידה
עוצמת תהליך הנשימה
 
 
מדידת שינוי בריכוז הפחמן הדו חמצני ראו פירוט דרכי מדידה בטבלה שמעל: תהליך ג  פוטוסינתזה.

שימו לב! מדידת שינוי בריכוז הפחמן הדו חמצני בחושך תשקף את עוצמת תהליך הנשימה ללא פוטוסינתזה.