מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
פעילות האנזים קטלאז

ניתן למדוד רמת פעילות האנזים במיצוי בכמה דרכים:
א. הכנת מיצוי רקמה ובדיקת רמת פעילות במבחנה עם מחט ופיפטה 
פרוטוקול בבחינת הבגרות במעבדה תשס"ז בעיה 4 חלק ב'

http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.docs08/00807.doc

ראו: מדידת פעילות קטלאז על פי כמות הגז הנפלט בפירוק מי חמצן (34)

ב.  בדיקה באמצעות טיטרציה עם KmnO4.    
ראו:  בדיקת פעילות קטלאז על ידי טיטרציה של מי החמצן שנותרו עם KMnO4  (26

ג.   בדיקה של הקצף הנוצר ו/או טמפרטורהראו: בדיקת פעילות קטלאז (על ידי כמות הקצף שנוצר (27)