מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה

עוצמת תהליך הפוטוסינתזה

 

 

 

 

 

 

מדידת החמצן שנפלט:
חשוב, לא לשכוח: 
- נוכחות חמצן במים נובעת גם ממסיסות חמצן מהאוויר.

- חלק מהחמצן הנוצר בפוטוסינתזה מנוצל לתהליך הנשימה בתאים.

א. מדידת קצב פליטת חמצן לפי מספר בועיות ליחידת זמן במערכת איסוף חמצן הנפלט
    מהצמח ראו: מערכת לאיסוף ומדידה של כמות החמצן הנפלטת מצמחים (24)
ב.  נפח חמצן – כמות גז שהצטברה אחרי זמן מוגדר במערכת ראו: בפוטוקול 24 בסעיף
     הקודם.
ג.  מרחק או נפח הנוזל הנדחף בפיפטה כתוצאה מלחץ הגז במבחנה. ניתן למדוד בס"מ
    או במ"ל בהתאמה. ראו: בדיקת קצב פוטוסינתזה על פי נפח החמצן שנפלט (29)  
ד. בדיקת חמצן מומס במים, בשיטת וינקלר. שיטה מדויקת ורבת שלבים, הדורשת כימיקלים
   רבים ועבודה טכנית רבה, מבוססת על קיבוע החמצן וטיטרציה בנתרן תיוסולפט. ראו:
   מדידת ריכוז החמצן במים (שיטת וינקלר) (30)
ה. בדיקת חמצן מומס במים תוך שימוש בערכה המבוססת על שיטת וינקלר.
ו.  מדידת זמן הנדרש לציפה של דיסקיות צמח השרויות במים ובואקום. ראו: בדיקת קצב
   הפוטוסינתזה באמצעות ציפה של דיסקיות עלים (31)
עוצמת תהליך הפוטוסינתזה
מדידת שינוי בריכוז הפחמן הדו חמצני (פד"ח):
א. שימוש באינדיקטור ברומו תימול כחול המשנה צבעו בריכוזי פד"ח שונים מצהוב בסביבה
    חומצית דרך ירוק ועד כחול סגול בסביבה בסיסית. ראו:  בדיקת קצב פוטוסינתזה על פי כמות פד"ח בתמיסה באמצעות ברומותימול כחול (32) ניתן להשוות צבע אינדיקטור לסקלה של
    צבעים מוכנה מראש. ראו: כימות צבע באמצעות סקלת צבעים (10)
ב. שימוש באינדיקטור פנול אדום וטיטרציה עם תמיסתNaOH  ראו: בדיקת קצב הנשימה
   על פי כמות פד"ח באמצעות פנול אדום (33)
עוצמת תהליך הפוטוסינתזה
מדידת כמות עמילן שנוצרת:
על ידי שימוש בתמיסת יוד כאינדיקטור לנוכחות עמילן. ראו: בדיקה לנוכחות עמילן בעלים (לאחר מיצוי הכלורופיל) (25)
חשוב, לא לשכוח:    
תהליך הנשימה מתקיים כל העת, גם בשעות האור, במקביל לביצוע פוטוסינתזה. 
לבידוד תהליך הנשימה מומלץ לערוך את הניסוי בחושך.