מדדים
(גורמים תלויים)
פירוט דרכי מדידה
גובה/אורך הצמח
מדידה מבסיס ועד שיא הצמח
מספר עלים
ספירה
אורך עלים וחלקיהם:
א. אורך עלה שלם – מדידת כל אורך עלה מבסיסו (מהגבעול)
ב. אורך פטוטרת – מדידת אורך פטוטרת מהגבעול עד הטרף
ג. אורך טרף
שטח פני עלים
א. הכפלת אורך ברוחב העלים (אומדן המתאים לעלים פשוטים)
ב. לעלים בעלי מבנה לא אחיד  ראו: מדידת שטח פני עלה (8)
עמדת העלים
ספירת מספר העלים בעמדה שרועה ובעמדה מזדקרת.
מספר שורשים
ספירה- 
בצמח בעל ציצת שורשים - אומדן, למשל השורש המסועף ביותר יכול להיות 100% והאחרים באופן השוואתי אליו.
אורך שורשים
בשורש יחיד – מדידת אורך בסרגל
בציצת שורשים – מדידת השורש הארוך ביותר
צבע העלים
יצירת סקלה של גרדיאנט צבעים,  למשל ירוק / צהוב
או צבעים מתאימים אחרים, ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)
צבע מִפְרָקים
א. ספירה של כמות מפרקים צבועים סגול / אדום יחסית לכמות הירוקים.
ב. יצירת סקלה של צבעים, מירוק לסגול/ אדום.
ראו: כימות צבע בעזרת סקלה של צבעים (10) 
 (בצמחים כמו אזולה ויקינטון, צבע המפרקים יכול להשתנות מירוק לאדום או סגול עקב נוכחות אנטוציאנינים.)
משקל הצמח או
משקל רקמות נבחרות
בתום הניסוי, קצירת הרקמות המבוקשות ו:
א. יבוש בתנור ושקילת משקל "יבש" ראו: מדידת משקל יבש של רקמה צמחית (9)
ב. שקילת משקל "רטוב" – אחרי הספגת מים חיצוניים
ג. יחס משקל שורש / עלווה
ד. יחס משקל טרי / יבש  
מספר שלוחות
ספירת מספר השלוחות שיוצר סביבו צמח המים.
אורך פרקים בגבעול
מרחק בין מפרק למפרק
(מאפיין חשוב בצמחים כגון אלודיאה או סלביניה)
אורך תאים
בדיקה ומדידה מיקרוסקופית    ראו: מדידת גודל תאים במיקרוסקופ (7)