תהליכים בחיי צמחי מים (משתנים תלויים)

 מדדים (גורמים תלויים)פירוט דרכי מדידהגובה/אורך הצמחמדידה מבסיס ועד שיא הצמחמספר עליםספירהאורך עלים וחלקיהם:א. אורך עלה שלם...
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהכמות הפרטיםספירה כללית (לא מין ספציפי): א. בצמחים גדולים – ספירת מספר הפרטים ב. באצות מיקרוסקופיות – ספירה במיקרוסקופ. ראו:...
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהעוצמת תהליך הפוטוסינתזה            מדידת החמצן שנפלט: חשוב, לא לשכוח:  - נוכחות חמצן...
מדדים (משתנים תלויים)דרכי המדידהעוצמת תהליך הנשימה    מדידת שינוי בריכוז הפחמן הדו חמצני ראו פירוט דרכי מדידה בטבלה שמעל: תהליך ג –...
מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי מדידהפעילות האנזים קטלאזניתן למדוד רמת פעילות האנזים במיצוי בכמה דרכים:א. הכנת מיצוי רקמה ובדיקת רמת פעילות במבחנה עם מחט...