גורמים המשפיעים על גידול צמחי מים (משתנים בלתי תלויים)

הגורם(משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויטמפרטורת מים שימוש בגופי חימום מים לאקוואריום, הצבת כלי גידול באמבטים.עוצמת אורא. מרחק ממקור אור (מנורה, חלון)ב. כיסוי ברשתות בצפיפות...
הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינוירמת פחמן דו חמצני (פד"ח)העשרת המים בפחמן דו חמצני: א. על ידי הוספת כמויות משתנות של מי סודה או נתרן ביקרבונט למיכל     הגידול,...
הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויכמות אורגניזמים(מאותו מין)הכנסת כמות אורגניזמים התחלתית שונה למיכלי גידול.הכמות ההתחלתית ניתנת לשינוי לפי:מספר צמחים, אחוז כיסוי, שקילה,...
הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויהסרה / קיצור של רקמות הצמחא. הסרת/קיצור שורשים – חיתוך במספרים או מזמרה ב. הסרת שלוחות ג. הסרת עלים