הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

כמות אורגניזמים
(מאותו מין)

הכנסת כמות אורגניזמים התחלתית שונה למיכלי גידול.
הכמות ההתחלתית ניתנת לשינוי לפי:
מספר צמחים, אחוז כיסוי, שקילה, ושיטות נוספות בהתאם לסוג הצמח.

גיל האורגניזמיםשימוש בצמח צעיר / צמח בוגר.
מגוון מינים

שינוי מגוון המינים על ידי:
א. הכנסת מספר שונה של מיני האורגניזמים למיכל הגידול.
ב. הכנסת מספר שונה של פרטים מכל מין למיכל הגידול.
ג. הכנסה של מין נוסף או מינים נוספים למיכל הגידול בשלבים שונים בחיי הצמח המקורי במיכל.

הוספת חומרים ממקור צמחי 

א. חלק הצמח המרוסק –
   - ריסוק רקמה בבלנדר והוספת הרסק הצמחי לכלי הגידול.
   - שימוש בצמח השלם, רק בעלים, רק בשורשים וכד'.
ב. ריכוז רסק או מיצוי צמחי –
   הוספת הרסק הנ"ל בריכוזים שונים.
ג. הוספת מיצוי (לאחר סינון הרסק) בריכוזים שונים.
טיפ: רסק שמקורו ביקינטון נמצא כמעכב התפתחות אצות חד תאיות. ניתן לבדוק מינים נוספים.