הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
רמת פחמן דו חמצני (פד"ח)
העשרת המים בפחמן דו חמצני:
א. על ידי הוספת כמויות משתנות של מי סודה או נתרן ביקרבונט למיכל
    הגידול, משחררים פחמן דו חמצני במים.
ב. נשיפה אל תוך המים במיכל הגידול לפרקי זמן משתנים תעשיר את מי הגידול בפחמן דו חמצני.
שימו לב! דרכי ההעשרה הנ"ל מתאימות לניסויים קצרים הנמשכים דקות/שעות. בניסויים בהם משך הגידול ארוך, יש לחזור על טיפולים אלה בתדירות שתיקבע באמצעות ניסוי מקדים או על סמך ספרות.
סוג המינרלים
(מלחים)
א. מינרלים חיוניים
    הוספת סוגים שונים של מינרלים הנחוצים להזנת הצמח (N, P, K ויסודות קורט אחרים), ו/או
    יצירת צירופים שונים של מינרלים. ראו: הכנת תמיסה מרוכזת לצמחים (הוגלנד) (28)
ב.  מינרלים רעילים לצמח (זיהום)
    הוספת תמיסות של נחושת גופרתית, נחושת כלורית למיכל הגידול.
    מסיבות בטיחות מומלץ להשתמש בתמיסות הנ"ל בריכוזים עד 5%.
רמת המינרלים
החיוניים
הוספת מינרל מסוים או צירוף מסוים בריכוזים משתנים.
ניתן להיעזר בפרוטוקול להכנת תמיסה מרוכזת לצמחים (הוגלנד) (28), ו/או לקבוע טווח ריכוזים בניסוי מקדים.
רמת מליחות
יצירת תמיסות בריכוזי מלח (נתרן כלורי) משתנים.
לקביעת טווח ריכוזים ניתן להתחשב ברמת מליחות במקורות מים כמו בים תיכון (כ-35 גרם לליטר) או בכנרת (כ-0.26 גרם לליטר), ו/או לקבוע טווח ריכוזים בניסוי מקדים.
רמת דטרגנט
א. יצירת תמיסות בריכוזים שונים של דטרגנט
   (מומלץ לקבוע טווח ריכוזים בניסוי מקדים).
ב. יצירת תמיסות מדטרגנטים שונים 
(סבונים, נוזלי כביסה, שטיפת רצפות וכד')
שימו לב!
- ריכוז החומר הפעיל בכל דטרגנט יכול להיות שונה, מומלץ לעבוד בריכוזים שווים.
- הרכב החומרים (מלבד החומר הפעיל) בדטרגנט עשויים אף הם להשפיע על תוצאות הניסוי.