הגורם
(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
טמפרטורת מיםשימוש בגופי חימום מים לאקוואריום, הצבת כלי גידול באמבטים.
עוצמת אור

א. מרחק ממקור אור (מנורה, חלון)
ב. כיסוי ברשתות בצפיפות שונה  
ראו: טיפים ודרכים לשינוי עוצמת האור וסוגי האור (12)

סוג אורכיסוי מיכל הגידול בצלופן בצבעים שונים (אורך הגל שונה לפי צבע) או הארה במנורות צבעוניות.

משך הארה
(אורך יום)

א. כיסוי מיכל גידול למספר שעות שנקבע מראש בקופסת קרטון גדולה,
    או על ידי הכנסה לארון או מגירה.
ב. הארה בלילה במשטרי זמן שונים על ידי שימוש בשעון שבת.
טיפ:  מומלצת תאורת ניאון המספקת אור מלא ואינה מחממת.

מהירות זרימת מים

הזרמת מי הגידול במערכת סגורה על ידי משאבת אקווריום או משאבה של
מערכת "פאנג שווי" ביתית.
ניתן לשלוט במהירות הזרימה באמצעות שימוש במשאבות בעוצמה שונה.

טלטול מיכל הגידולכן/לא טלטול מיכל הגידול במטלטל מעבדתי.
סוג התשתיתאבנים, זכוכיות, טוף, מצע מלאכותי אחר.
שטח פני התשתית

שימוש בטוף גרוס בגודל שונה של אבנים אך באותו משקל.
(להגדלת שטח פנים לעיגון שורשי צמחים או להתנחלות של אצות)

גובה התשתיתשינוי גובה שכבת התשתית (מאותו סוג וגודל אבן) במיכלי גידול שונים.