גורמים המשפיעים על גידול צמחי מים (משתנים בלתי תלויים)

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
טמפרטורת מיםשימוש בגופי חימום מים לאקוואריום, הצבת כלי גידול באמבטים.
עוצמת אור

א. מרחק ממקור אור (מנורה, חלון)
ב. כיסוי ברשתות בצפיפות שונה  
ראו: טיפים ודרכים לשינוי עוצמת האור וסוגי האור (12)

סוג אורכיסוי מיכל הגידול בצלופן בצבעים שונים (אורך הגל שונה לפי צבע) או הארה במנורות צבעוניות.

משך הארה
(אורך יום)

א. כיסוי מיכל גידול למספר שעות שנקבע מראש בקופסת קרטון גדולה,
    או על ידי הכנסה לארון או מגירה.
ב. הארה בלילה במשטרי זמן שונים על ידי שימוש בשעון שבת.
טיפ:  מומלצת תאורת ניאון המספקת אור מלא ואינה מחממת.

מהירות זרימת מים

הזרמת מי הגידול במערכת סגורה על ידי משאבת אקווריום או משאבה של
מערכת "פאנג שווי" ביתית.
ניתן לשלוט במהירות הזרימה באמצעות שימוש במשאבות בעוצמה שונה.

טלטול מיכל הגידולכן/לא טלטול מיכל הגידול במטלטל מעבדתי.
סוג התשתיתאבנים, זכוכיות, טוף, מצע מלאכותי אחר.
שטח פני התשתית

שימוש בטוף גרוס בגודל שונה של אבנים אך באותו משקל.
(להגדלת שטח פנים לעיגון שורשי צמחים או להתנחלות של אצות)

גובה התשתיתשינוי גובה שכבת התשתית (מאותו סוג וגודל אבן) במיכלי גידול שונים.
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
רמת פחמן דו חמצני (פד"ח)
העשרת המים בפחמן דו חמצני:
א. על ידי הוספת כמויות משתנות של מי סודה או נתרן ביקרבונט למיכל
    הגידול, משחררים פחמן דו חמצני במים.
ב. נשיפה אל תוך המים במיכל הגידול לפרקי זמן משתנים תעשיר את מי הגידול בפחמן דו חמצני.
שימו לב! דרכי ההעשרה הנ"ל מתאימות לניסויים קצרים הנמשכים דקות/שעות. בניסויים בהם משך הגידול ארוך, יש לחזור על טיפולים אלה בתדירות שתיקבע באמצעות ניסוי מקדים או על סמך ספרות.
סוג המינרלים
(מלחים)
א. מינרלים חיוניים
    הוספת סוגים שונים של מינרלים הנחוצים להזנת הצמח (N, P, K ויסודות קורט אחרים), ו/או
    יצירת צירופים שונים של מינרלים. ראו: הכנת תמיסה מרוכזת לצמחים (הוגלנד) (28)
ב.  מינרלים רעילים לצמח (זיהום)
    הוספת תמיסות של נחושת גופרתית, נחושת כלורית למיכל הגידול.
    מסיבות בטיחות מומלץ להשתמש בתמיסות הנ"ל בריכוזים עד 5%.
רמת המינרלים
החיוניים
הוספת מינרל מסוים או צירוף מסוים בריכוזים משתנים.
ניתן להיעזר בפרוטוקול להכנת תמיסה מרוכזת לצמחים (הוגלנד) (28), ו/או לקבוע טווח ריכוזים בניסוי מקדים.
רמת מליחות
יצירת תמיסות בריכוזי מלח (נתרן כלורי) משתנים.
לקביעת טווח ריכוזים ניתן להתחשב ברמת מליחות במקורות מים כמו בים תיכון (כ-35 גרם לליטר) או בכנרת (כ-0.26 גרם לליטר), ו/או לקבוע טווח ריכוזים בניסוי מקדים.
רמת דטרגנט
א. יצירת תמיסות בריכוזים שונים של דטרגנט
   (מומלץ לקבוע טווח ריכוזים בניסוי מקדים).
ב. יצירת תמיסות מדטרגנטים שונים 
(סבונים, נוזלי כביסה, שטיפת רצפות וכד')
שימו לב!
- ריכוז החומר הפעיל בכל דטרגנט יכול להיות שונה, מומלץ לעבוד בריכוזים שווים.
- הרכב החומרים (מלבד החומר הפעיל) בדטרגנט עשויים אף הם להשפיע על תוצאות הניסוי.
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

כמות אורגניזמים
(מאותו מין)

הכנסת כמות אורגניזמים התחלתית שונה למיכלי גידול.
הכמות ההתחלתית ניתנת לשינוי לפי:
מספר צמחים, אחוז כיסוי, שקילה, ושיטות נוספות בהתאם לסוג הצמח.

גיל האורגניזמיםשימוש בצמח צעיר / צמח בוגר.
מגוון מינים

שינוי מגוון המינים על ידי:
א. הכנסת מספר שונה של מיני האורגניזמים למיכל הגידול.
ב. הכנסת מספר שונה של פרטים מכל מין למיכל הגידול.
ג. הכנסה של מין נוסף או מינים נוספים למיכל הגידול בשלבים שונים בחיי הצמח המקורי במיכל.

הוספת חומרים ממקור צמחי 

א. חלק הצמח המרוסק –
   - ריסוק רקמה בבלנדר והוספת הרסק הצמחי לכלי הגידול.
   - שימוש בצמח השלם, רק בעלים, רק בשורשים וכד'.
ב. ריכוז רסק או מיצוי צמחי –
   הוספת הרסק הנ"ל בריכוזים שונים.
ג. הוספת מיצוי (לאחר סינון הרסק) בריכוזים שונים.
טיפ: רסק שמקורו ביקינטון נמצא כמעכב התפתחות אצות חד תאיות. ניתן לבדוק מינים נוספים.

הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
הסרה / קיצור של
רקמות הצמח
א. הסרת/קיצור שורשים – חיתוך במספרים או מזמרה
ב. הסרת שלוחות
ג. הסרת עלים