טוען...

מסמך השפעת ph על פעילות האנזים פפסין - תשסה נפוץ

מעבדה לבחינת השפעת pH על פעילות האנזים פפסין.

אנזים, בניית טבלה, התא, עבודה במעבדה, שרטוט גרף