טוען...

מסמך הומאוסטזיס בדרמה (2015) נפוץ

לביאה פרידלנדרבמסגרת השתלמות מחוזית מודיעין, תשע"ה

משימה להערכה חלופית בנושא גוף האדם, המבוססת על הכנת תסריט המתאר יציאה מהומאוסטזיס. כולל מחוון. 

גוף האדם, הומאוסטזיס, הערכה חלופית