אוגוסט 2013 

 

יוני 2013

  • סיפור דמיוני - האדם הירוק, משולחנו הפורה של עמינדב ברנשטיין הוכנס למדור מאמרים וכתבות בנושא מבוא לביולוגיה של האדם. תודה לעמינדב על המשך העבודה היצירתית, השיתוף והתרומה למורי הביולוגיה. 
  • 22 קטעי מחקר מקוצרים, בדגם שיהיה חלק משאלון 001 החל משנת הלימודים תשע"ד, פורסמו במדור "הוראת קטעי מחקר". הקטעים הינם עיבודים של קטעי מחקר מבחינות משנים קודמות, וכולם מבוססים על נושאי הליבה.  

 

מאי 2013             

  • 3 אוספים של שאלות בנושאי הליבה (הביולוגיה של האדם, התא, אקולוגיה), בהתאם לתכנית הלימודים. בכל אוסף מצורף הסילבוס של הנושא, ושאלות מסוגים שונים. השאלות באוספים לוקטו מהאינטרנו על ידי רונית לבקוביץ, ככלי חזרה לתלמידיה. תודה לרונית לבקוביץ על האיסוף והשיתוף. 

 

מרץ 2013

  • מיקוד לבחינות הבגרות בנושאי הבחירה עם מחיקות המראות מה ירד מתוכנית הלימודים לבחינה העיונית בביולוגיה. המיקוד של 5 י"ל  והמיקוד של 3 י"ל הטופס הקובע מצוי באתר משרד החינוך בקובץ המיקוד לכל מקצועות הלימוד. 
  •  החוברת "איך למדוד מה ולמה?" של עמינדב ברנשטין הוכנסה לאתר (ביוחקר, אקולוגיה - חומרי עזר להוראה). תודתנו נתונה לעמינדב ולחברה להגנת הטבע שזכויות היוצרים שייכות להם, וליהודית בר נתן ואפרת הנדלסמן על שאיפשרו לנו להעלות את החוברת לאתר לטובת מורי הביולוגיה.      
  •  הוכנס לאתר מאמר של עמינדב ברנשטיין "האוקיאנוס האקולוגי". תודה לעמינדב על ההתמדה ועל שיתוף המורים בחומרים המרתקים שהוא כותב.    

 

פברואר 2013

 

ינואר 2013