טוען...

תיקייה חומרים מקורס עדכון ידע מדעי 2022-2023

הקלטות הרצאות השתלמות עדכון ידע מדעי תשפ"ב בכניסת מורים בלבד. ניתן להקרין את הסרטים בכיתה כהרחבה לנושאי ביולוגיה של גוף האדם או בכל הזדמנות אחרת.

לאחר כניסה כמורים, וכדי להכנס לסרטונים, בתפריט מצד ימין יש לבחור הרצאות מדענים או שיתוף מורים בביוחקר

נבקש שלא להפיץ את הסרטים באמצעות רשתות חברתיות. השימוש בסרטונים מותר לשימוש אישי בכיתה בלבד.