טוען...

תיקייה עלון 184 - 2012

pdf הוראת ביולוגיה בעזרת חקר מקרים (2012) נפוץ

גילמור קשת

חקר מקרים או מקרי בוחן (case studies) הם סיפורים עם מסר לימודי. להוראה בעזרת Case studies יש היסטוריה ארוכה בלימודי רפואה, משפטים ומנהל עסקים. בדרך כלל המקרה כתוב כדילמה המתחילה עם סיפור אישי של פרט, או קבוצה הנתקלים בבעיה שיש לפתור אותה. מטרת המורה היא לעזור לתלמידים לעבד ולנתח את הנתונים ולשקול את הפתרונות האפשריים והשלכותיהם. במאמר תוכלו למצוא קישורים לסיפורי מקרה מתורגמים.

עלון 184, חקר מקרה,   להורדה כקובץ וורד

pdf הנחיות לכתיבת פרק המבוא בעבודות החקר (2012) נפוץ

אפרת לינק

אחת מהחוליות החלשות בכתיבת עבודת החקר המעשית על-ידי התלמיד היא כתיבת פרק המבוא לעבודה. במאמר הצעה לכלי עזר מובנה מאוד שמטרתו לסייע לתלמידים להתמודד עם הקשיים בכתיבת פרק המבוא של עבודת החקר ולהתמקד, במהלך הכתיבה, בעיקר.

עלון 184,   להורדה כקובץ וורד

pdf טעויות חוזרות בשאלות רבות-ברירה: זיהוי, ניתוח, והצעות להתמודדות (2012) נפוץ

איילת גולדשטיין

שאלות רב-ברירתיות יוצרות אתגר משמעותי לתלמידים ולמורים כאחד. לצערנו, תלמידים רבים נתקלים בקשיים דווקא בשאלות אלו מסיבות שונות, דבר הפוגע באופן משמעותי בהישגיהם. במאמר זה אנסה לזהות ולנתח את הגורמים השונים היוצרים קשיים בהתמודדות יעילה עם שאלות אלה ואף אנסה להעלות כמה רעיונות להקניית דרכים להתמודדות טובה יותר עם שאלות רב-ברירתיות לאור הגורמים האמורים.

עלון 184,   להורדה כקובץ וורד

pdf מהי חומצה (2012) נפוץ

קובי בן ברק

ההסבֵּר המובא כאן למושגים חומצה ובסיס הוא דוגמה לאופן בו פועל המדע. לפנינו שלל תופעות הקשורות כולן לחומציות – טעמו החמוץ של היוגורט, שינוי צבעם של חומרים מסוימים (אינדיקטורים), עיכוב פעילות אנזימטית וריאקציות כימיות וביוכימיות רבות, ועוד. לתצפיות מָאקרוסקופיות הניתנות להסבר על-ידי מודל תיאורטי, מוצע גורם מיקרוסקופי, הנסתר מחושינו, והוא האחראי לשלל התופעות הנצפות, הנראות שונות ובלתי קשורות זו לזו.

עלון 184,   להורדה כקובץ וורד

pdf מנהיגות ירוקה (2012) נפוץ

שרית עופרי

במאמר זה אעסוק במושג "מנהיגות ירוקה", אוכיח כי מנהיגות מסוג זה הינה מנהיגות מעצבת שכל אחד יכול לפתח אותה ובפרט תלמידים בבתי הספר.

עלון 184,   להורדה כקובץ וורד

pdf פרדוכס האדמה הירוקה (2012) נפוץ

עמינדב ברנשטיין

נגיסות של זחלים בעלים מועילות לצמח ולא מזיקות לו. דיון בפרדוכס זה.

עלון 184,   להורדה כקובץ וורד

pdf צמח האשל (Tamarix) – כפרויקט חקר (2012) נפוץ

ורד יפלח-וישקרמן

בצמח האשל קיימות התאמות לסביבה מלוחה. האשל מסוגל לגדול בקרקע המכילה אחוז גבוה מאוד של מלח בקרקע הודות למנגנון הפרשת מלחים ייחודי. באמצעות צמח זה ניתן להדגים מגוון של נושאים המתאימים לתכני הלימוד בביולוגיה של התא ובאקולוגיה.

 עלון 184,   להורדה כקובץ וורד

pdf צמחי מים וטיהור מים – יישום בעבודות חקר בכיתה (2012) נפוץ

מירי ברומר

מי קולחים, הם תוצר של תהליך הטיפול בשפכים, אך שימוש חוזר במים אלה כרוך במפגעים סביבתיים. בקולחים, יש ריכוזים גבוהים של נוטריאנטים המהווים מטרד סביבתי ומפריעים לשימוש החוזר בהם. במקומות שונים בעולם עושים שימוש בצמחי מים צפים לשיפור איכות מי הקולחים. במאמר זה נציג צמחי מים, שיטות עבודה ורעיונות לנושאי חקר.

עלון 184,   להורדה כקובץ וורד