טוען...

Folder שילוב ערכים, מעורבות ורלבנטיות בהוראה

מסמך ביו-אתיקה האתגר החינוכי נפוץ

ד"ר גילה יעקב

תחום הביו-אתיקה בוחן את השאלות וההיבטים האתיים העולים במסגרת מחקר בתחום מדעי החיים. שאלות ודילמות אתיות הינן רבות מימדים, על כן, תפקיד הביו-אתיקה להגדיר גבולות ולפתור באמצעות יישום ערכים חברתיים.

הכתבה מציגה תשתית לדיונים ביואתיים: תורות מוסר, תפיסה תועלתנית אל מול תפיסה דאונטולוגית (של עמנואל קנט) ועקרונות ביואתיים מרכזיים. בסוף הכתבה - רשימת נושאים אפשריים לדיון עם התלמידים.

מיומנויות הוראה, שילוב היבטים ביואתיים, עלון 175. 

pdf חוברת שאלות עמ"ר במדעים (ביולוגיה, כימיה, מדעי הסביבה) נפוץ

המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים
קובץ המכיל שאלות עמ"ר (ערך, מעורבות, רלוונטיות) בביולוגיה, בכימיה. ובמדעי הסביבה להדגמה ולתרגוןל בכיתה.
אסטרטגיות הוראה, שאלות עמ"ר

default חוברת שאלות עמ"ר במדעים ובתחומי דעת נוספים (2017) נפוץ

המזכירות הפדגוגית, בשיתוף מכון סאלד
מגוון שאלות עמ"ר (ערך, מעורבות, רלוונטיות) בביולוגיה ובתחומי דעת נוספים. (השאלות בתחומי המדעים זהות לאלו שבקובץ המצומצם המכיל שאלות עמ"ר במדעים בלבד)
אסטרטגיות הוראה, שאלות עמ"ר

מסמך טכנולוגיות חדישות לעריכת DNA - האם מותר לנו להשפיע על האבולוציה? (2017) נפוץ

צוות המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה

בקובץ זה מוצעת פעילות עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות) הנוגעת לטכנולוגיית CRISPR/Cas9 אשר מאפשרת "דחיפת גנים" (gene drive) באופן מלאכותי, באמצעותה ניתן כיום להשפיע על מינים שלמים של אורגניזמים.

הנדסה גנטית, עמ"ר, רצפי הוראה, CRISPR, gene drive, אקולוגיה, התא

default מידעון חממה הפדגוגית על שאלות עמ"ר ועוד (2017 ) נפוץ

מידעון smore של החממה הפדגוגית

במידעון חוברת שאלות עומר במגוון רחב ביותר של תחומי דעת, להדגמה ולתרגול בכתה, קישור להרצאה קצרה על שאלות עמ"ר ויישומן בכתה, ועוד

מסמך מצגת שאלות עמ"ר נפוץ

המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים

מצגת המתייחסת לשאלות עמ"ר בהקשר ללמידה משמעותית וכוללת הגדרות הערך/מעורבות/רלוונטיות בשאלות אלו. 
 
אסטרטגיות הוראה, שאלות עמ"ר

default על יחסי הגומלין בין תנים, שועלים ואנשים (2016) נפוץ

רשות הטבע והגנים, מחלקת החינוך

מצגת זאת, המהווה חלק ממערך שעור (להלן הקישור), מתקשרת לתכנים במערכות אקולוגיות, לחקר בשדה ולסוגיות אתיות.

מערך שיעור: סניטציה – חלון לקונפליקט ביחסי הגומלין בין האדם לטבע ולדרכי פעולה אחראיות כלפי הסביבה.

מערכות אקולוגיות, שיווי משקל אקולוגי, מחקר שדה, אחריות האדם לסביבה, מגוון ביולוגי

מסמך פעילות ביואתית בנושא הפריה חוץ גופית ואבחון גנטי טרום השרשתי (2010)

אורית לם, מתוך עלון למורי הביולוגיה גליון 180
מאמר זה הוא שני בסידרת מאמרים בעלון מורי הביולוגיה. הצעה לשילוב ערכים (דילמוה ביואתית) בהוראת נושאים בביולוגיה.  דוגמא לפעילות סביב הדילמה בנושא הפריה חוץ גופית ואבחון תרום השרשתי, ומתאים לנושא ההעמקה הנדסה גנטית. 

התא, הנדסה גנטית, דילמה ביואתית, עומר, עמ"ר

pdf פעילות ביואתית סביב הדילמה של הנדסה גנטית בצמחים (2010)

אורית לם, מתוך עלון למורי הביולוגיה גליון 181

מאמר זה הוא השלישי בסדרת מאמרים בעלון למורי הביולוגיה. מוצעת הצעה לשילוב פעילות ערכית (דילמה ביואתית) בהוראת נושאים בביולוגיה כמו אקולוגיה (מעורבות האדם בטבע), בנושא ההעמקה הנדסה גנטית, וכמו בנושא מבוא למתמחים התפתחות רביה והגנה בצמחים.

דילמות ביואתיות, עמר, עמ"ר, טיעון, מחסור במזון בעולם

pdf פעילות ביואתית סביב הדילמה של קביעת רגע המוות להוצאת איברים הנחוצים להשתלות (2009)

אורית לם, מתוך עלון למורי הביולוגיה, גליון 179

הצעה לשילוב פעילות ערכית (דילמה ביואתיות) בהוראת נושא הביולוגיה של האדם בדגש הומיאוסטזיס סביב הדילמה של קביעת רגע המוות להוצאת איברים הנחוצים להשתלות.

להורדה כקובץ וורד

עלון 179, עמר, עמ"ר , טיעון דילמה ביואתית

מסמך שאלות עמ"ר (ערך, מעורבות ורלוונטיות) בהוראת הביולוגיה (2016) נפוץ

רותי מנדלוביץ, ד"ר אירית שדה
מהן שאלות עמ"ר?
אלו הן שאלות המושתתות על שלושה עקרונות ללמידה משמעותית : ערך, מעורבות, רלוונטיות. 
המלצת המזכירות הפדגוגית היא לכלול שאלות כאלו, אשר מעודדות חשיבה מעמיקה, הן בתהליך הלמידה והן בבחינות הבגרות.
באגרת המזכירות הפדגוגית ניתן למצוא מידע נוסף בנושא, וכן דוגמאות לשאלות עמ"ר בביולוגיה (ואף בתחומי דעת נוספים).
בקובץ הנוכחי ניתן למצוא שאלות עמ"ר בנושאי ליבה בביולוגיה.

 

pdf שאלות עמ"ר - התאמת שאלות הבגרות למטרות הלמידה - חלק א (2016) נפוץ

המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים

מאמר העוסק בשאלות עמ"ר ובו מוצגים העקרונות המנחים לשאלות חשיבה ועֹמ"ר

 אסטרטגיות הוראה, שאלות עמ"ר

pdf שאלות עמ"ר - התאמת שאלות הבגרות למטרות הלמידה - חלק ב (2016) נפוץ

המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים

מאמר העוסק בשאלות עמ"ר וכולל הבהרה מדוייקת של מהו "ערך" בהקשר של המבחנים, מהי "מעורבות" ומהי "רלוונטיות"- והדגמה של דגמי פתיחת שאלה אפשריים לכל אחד מהתחומים.

 אסטרטגיות הוראה, שאלות עמ"ר

default שאלות עמ"ר ויישומן בכיתה - הרצאה קצרה (2017) נפוץ

מאת ד"ר משה וינשטוק, יו"ר החממה הפדגוגית

הרצאה קצרה על הקשר בין למידה משמעותית ושאלות עמ"ר (ערכים, מעורבות, רלבנטיות). 

מסמך שילוב היבטים ביואתיים בהוראת הביולוגיה (2009) נפוץ

פיתוח וכתיבה: עליזה חדד
עיבוד ועריכה: רחל נוסינוביץ ; עריכה מדעית: ד"ר דבורה לנג

יחידת הוראה הבנויה באופן מודולרי. בכל פרק משולבים העקרונות המרכזיים בתורת המוסר הנחוצים לדיונים בו, והרחבה של חלק מהעקרונות, כך שמורה שבוחר ללמד את היחידה בשלמותה מעמיק את הידע של התלמידים בתחום הדילמות המוסריות ומעצים את יכולותיו בהקשר של הדיון המוסרי ולא רק חוזר ומתרגל את אותם הדברים בנושאים שונים. המבוא הוא חלק חשוב גם אם בוחרים לעסוק רק בחלק מהפעילויות.
בדפים למורה של כל פרק מוצגים תכנים מסייעים בתחום המוסרי או המדעי (בהתאם לנושא) וכן הפניות למקורות מידע נוספים התואמים את נושא הדיון. 
בדפים לתלמיד של כל פרק רצף הפעילויות הבנוי באופן שהוא מקנה לתלמיד את הידע ואת הכלים הדרושים לו לדיון המוסרי. בפעילות האחרונה בכל פרק יש דיון בדילמה ביואתית והדרך לדיון מובנית בפעילות. 
הדיון בדילמה מזמן יישום של החלק התיאורטי שנלמד בפעילויות הראשונות של כל פרק. הדיונים מתנהלים כמשחק תפקידים, משפט ציבורי או בקבוצות קטנות.

להלן קישורים לפרקי העבודה של היחידה:  

מבוא (מומלץ לקרוא) - יש ללחוץ על כפתור "להורדה"שלמעלה משמאל.

פרק 1: מזון למחשבה – יבולים מהונדסים

פרק 2: שימור או פיתוח

פרק 3: שימוש בבעלי חיים לצרכי האדם

אתיקה, ביואתיקה,  דילמה / שאלה מוסרית, הנמקה מוסרית, טיעון, טענה, נימוק, נימוק ערכי, נימוק מבוסס על ידע מדעי, ערך פנימי, ערך שימושי, תורת המוסר, תורת התועלתנות, תורת הציווי המוחלט.