טוען...

תיקייה תחנות תרגול להוראת קטעי מחקר

כתיבה: מורין סהר, מנחה ארצית בביולוגיה 
ייעוץ ועריכה: אילנה אדר, רחל נוסינוביץ, המרכז הארצי למורי ביולוגיה
ייעוץ בנושא אוריינות קריאה: ד"ר עליזה עמיר וענבל גורן, מנחות לאוריינות קריאה במשרד החינוך.
 
הערכה שלהלן בנויה מ-6 תחנות תרגול שמטרתן לקדם את התלמיד צעד אחר צעד לרכישת היכולת להתמודד עם קריאת טקסט מדעי והבנתו. כל תחנה מתמקדת במיומנות מסוימת אך גם מזמנת חזרה על מיומנויות שתורגלו בתחנות הקודמות. בין המיומנויות: איתור וזיהוי מידע, טכניקות לקריאה יעילה של חומר מדעי, הפקת ידע מייצוגים לא מילוליים (סכמה, איור, גרף, טבלה), מיזוג מידע ממקורות שונים (כותרת, טקסט, גרף, טבלה), השוואת נתונים, ארגון מידע והמרתו מצורת ייצוג אחת לאחרת ועוד.
בכל תחנה מספר פעילויות המשלבות רכישה הדרגתית ומפורשת של המיומנויות, תוך עיסוק בתכנים מתכנית הלימודים. דפי העזר ממוקדים במיומנויות החשיבה ומכילים רצף פעולות מומלץ להתמודדות עם אותה מיומנות.